Näytön paikka

Karri Vainio, KPMG Oy Ab 7.9.2023

Käynnissä oleva vuosikymmen tulee jäämään historiaan kuntamuutosten aikakautena. Sote-uudistuksen jäljet näkyvät kunnissa ja kaupungeissa vielä pitkään samalla, kun ne valmistautuvat vastaanottamaan työllisyyden hoidon vahvistuvan roolin vuoden 2025 alussa. Hallinnon ja johtamisjärjestelmien uudistaminen, talouden ja investointien kysymykset, toimitilaverkon perkaaminen, tukipalvelujen tuottamistapojen tarkastelu ja monet muut kysymykset ovat pöydillä samanaikaisesti työllisyyden hoidon tulevaisuuden palvelumallien rakentamisen kanssa. Myös digitalisaation mahdollisuuksien sekä maailmaa vauhdilla muuttavan tekoälyn hyödyntämisen kysymykset ovat esillä.

Uudistusten keskellä uutta ei kuitenkaan ole kuntien erilaisuus ja eriytymiskehityksen jatkuminen. Ikärakenteen heikentyminen, kaupungistuminen, matala syntyvyys ja maahanmuuton vaikutukset kohtelevat kuntia eri tavoin ja vaikuttavat voimakkaasti niin taloudelliseen kantokykyyn kuin palvelujen järjestämisen edellytyksiin.

Kaikissa kunnissa tarvitaan kykyä uudistumiseen, mutta ratkaisut voivat olla monilta osin kunnissa erilaisia. Tämä tunnistetaan myös tuoreessa hallitusohjelmassa, joka tunnustaa kuntien erilaisuuden ja jossa keskushallinnossa piirretyn yhden muotin sijaan, luvataan tukea paikallisista lähtökohdista tapahtuvaa uudistamista mm. normiohjausta keventämällä, rahoitusta uudistamalla ja yhteistyöhön kannustamalla. Työllisyyspalvelurakenteiden luomisessa on jätetty tilaa paikallisista ja alueellisista lähtökohdista ponnistaville yhteistyöratkaisuille ja myös kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä luvataan tukea esimerkiksi yhteistyö- ja työnjakomahdollisuuksia laajentamalla. Näidenkin toteutuminen edellyttää kuntien aloitekykyä
ja toimivaa yhteistyötä valtionhallinnon kanssa, hyvinvointialueita unohtamatta.

Kunnissa, kaupungeissa ja hyvinvointialueilla ratkaistaan pitkälti se, kuinka hyvin ja minkälaisiin ratkaisuihin perustuen mm. laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta, työllisyydestä ja taloudesta, seutujen elinvoimasta ja ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteista voidaan pitää huolta vielä 2030-luvulla ja sen jälkeen. Kaikki ratkaisut eivät ole yksinkertaisia ja helppoja, mutta niitä kyllä löytyy, kun niitä haetaan avoimessa yhteistyössä, kokemuksia jakaen sekä saatavilla olevaa osaamista hyödyntäen. Kunnilla on nyt tässä näytön paikka.

Tule kuuntelemaan osastollemme 0I6 (K-krs.) sekä tietoiskuihimme palveluistamme julkisen hallinnon muutosten tueksi.