Niksit onnistuneeseen rakennusvalvontaan

Niksit onnistuneeseen rakennusvalvontaan

Kaarina loistaa vuodesta toiseen kärkisijoilla kuntien yrittäjyysmyönteisyyttä mittaavissa kisoissa. Kaarina osallistui Suomen Yrittäjien Kuntajohdon yrittäjyysvalmennukseen, ja sai sieltä eväitä yrittäjät huomioivaan rakennusvalvontaan. Yritysten tilatarpeiden huomiointi on yksi tekijä, millä kunta voi nostaa tai heikentää yrittäjyysmyönteisyyttään.

Opastusta ajoissa ja aktiivisesti

Kaarinan viranhaltijoiden asenne on ratkaisukeskeinen. Hyvä viranhaltija opastaa, miten asiakkaan asiaa viedään hallinnossa eteenpäin ja tietää, että se on viranhaltijan tehtävä. Rakennusvalvonta ottaa kopin jo asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta ja huolehtii, että asiakasta neuvotaan prosessissa. Se tarkoittaa esimerkiksi ohjausta, mitä asiakirjoja hakija tarvitsee rakennuslupaa varten. Asiakasta ei siis luukuteta, vaan rakennusvalvonta etsii hakijan puolesta tarvittavat luukut.

Rakennuslupahakemusta jätettäessä varmistetaan, että asiakas on toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat. Jos jotakin puuttuu, hakija saa heti siitä tiedon ja voi tähän reagoida. Tällöin tieto asiakirjojen puutteista ei jämähdä kuntaan ja pitkitä lupaprosessia.

Ratkaisuvalta on delegoitu alas

Kaarinassa toimintatapana on välttää laajoja kommentointikierroksia, jos asia ei sitä vaadi. Viranhaltija on asiantuntija. Se tarkoittaa, että tämä voi ratkaista ristiriidattomat asiat ilman laajoja kuulemisia. Viranhaltijalla on ratkaisuvalta sanoa ”kyllä”, jos lupahakemus soveltuu siihen tarkoitukseen, mihin alue on kaavoitettu.

Rakennustarkastaja tarkistaa materiaalin, tekee teknisen valmistelun ja on yhteydessä suunnittelijoihin. Luvat käsitellään kerran viikossa keskitetysti. Yhteinen lupakokousmenettely ulotetaan vain tapauksiin, joissa tarvitaan laajempaa näkemystä.

Aloituskokoukseen panostetaan, vanhenevia valvotaan

Kaarinassa aloituskokoukset pidetään rakennuspaikalla. Kokous on erittäin tärkeä ja sitä ei pidetä ennen kuin rakennushanke on siihen kypsä. Aloituskokouksen jälkeen vastuu rakentamisesta siirtyy rakentajalle. Se näkyy siten, ettei rakennusvalvonta enää mene paikalle muutoin kuin sellaisiin katselmuksiin, mitkä ovat rakennusluvan ehtona. Näin saadaan rakennusvalvonnan resurssit kohdennettua järkevästi mm. lupakäsittelyyn.

Kaarinassa seurataan myös hankkeita, joiden rakennuslupa uhkaa umpeutua. On kaikkien etu, että viivästyneet hankkeet käsitellään loppuun tai lisäaikapyyntönä – vanhentumisen sijaan.

Satu Grekin, elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät