Nopealla reagoinnilla sisäilmaongelmat hallintaan

Nopealla reagoinnilla sisäilmaongelmat hallintaan

Kun sisäilmaongelma iskee on nopea asiaan tarttuminen ja viestintä ensiarvoisen tärkeää. Asiassa viivyttely johtaa valitettavan usein turhaan yleiseen keskusteluun, jossa faktat jäävät huhujen varjoon. Kokemuksemme on selkeästi osoittanut, että nopea reagointi sisäilmaongelmiin ja toimenpiteistä viestiminen vähentävät oleellisesti riskiä sille, että asia paisuu todellisuutta suuremmaksi. Akuutin sisäilmaongelman ilmaantuessa vähimmän harmin tien ovat kulkeneet asiakkaistamme ne, jotka ovat varustaneet ongelmakohteen välittömästi laadukkailla ilmanpuhdistimillamme käynnistäen samalla varsinaisen syyn tutkimisen.

Tutkimukset vievät aina aikaa

Ennen kuin tutkimustulokset ja niiden mukaiset toimenpidesuunnitelmat ovat olemassa ja päästään varsinaiseen korjausvaiheeseen, on järkevää ja kustannustehokasta huolehtia tilaa käyttävien turvallisista olosuhteista varustamalla tilat heti ilmanpuhdistimilla. Näin toimien oireista kärsivät saavat välittömän ensiavun ja kaikkien tilassa työskentelevien jatkoaltitus saadaan minimoitua. Samalla tulee huolehdittua velvoitteesta ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin ongelman hallitsemiseksi ja korjaamiseksi. Sisäilmatutkimuksia käynnistettäessä ei tiedetä ongelman syytä. Jotta sisäilmaongelmista kärsivien oireita saadaan varmasti helpotettua, on syytä panostaa sisäilmanpuhdistimiin, jotka kykenevät poistamaan sekä kaasumaisia epäpuhtauksia että hiukkasia. Kaasumaisten epäpuhtauksien – kuten VOC:ien – torjuntaan päästään ainoastaan puhdistimilla, jotka sisältävät riittävän määrän korkealaatuista aktiivihiiltä. UniqAirin käyttämä usean aktiivihiilen seos on VTT:n testeissä osoittanut poistavansa VOC-tyyppiset kaasut 100%:sti.

On valitettavan paljon esimerkkejä siitä, että riittämätön reagointi ja säästäminen väärässä paikassa on johtanut kalliisiin siirtotilaratkaisuihin, vaikka alkuperäiset ongelmat olisivat olleet hoidettavissa. Ajoissa reagoimalla laadukkaat sisäilmanpuhdistimet antavat tärkeää peliaikaa ja voivat säästää miljoonia.