Olet ilma jota hengität

Olet ilma jota hengität

Hengität 10.000 litraa ilmaa päivässä. Jokainen henkäys tuulettaa 300 miljoonaa keuhkorakkulaa, joilla on pinta-alaa yhtä paljon kuin isolla asunnolla. Tiedätkö mitä hengität? Somessa keskustellaan paljon pienhiukkasista ja niiden haitoista, mutta entäpä kaasut, kuten ammoniakki, NOxit eli typen oksidit ja vieläkin myrkyllisemmät kaasut? Ne pääsevät hengityksen mukana esteettä verenkiertoon. Sekä pienhiukkaset että kaasut aiheuttavat ihmisille sisäilmaoireita ja -sairauksia.

Huonolta sisäilmalta voi olla vaikea suojautua, sillä harvoin voimme valita ilmaa, jota hengitämme. Kotien, koulujen, päiväkotien ja työpaikkojen sisäilma sisältää epäpuhtauksia, jotka voivat tulla esimerkiksi rakennusmateriaaleista, ihmisistä, vaatetuksesta tai ilmanvaihdon epäpuhtauksista. Jopa 80% ulkoilman epäpuhtauksista päätyy ovien, ikkunoiden ja ilmastoinnin kautta sisätiloihin. Hengittämäsi sisäilma vaihtelee koko ajan myös sen mukaan, missä tilassa liikut.

Työpaikan sisäilman täytyy olla turvallista hengittää joka työpäivä, jotta työturvallisuus- ja terveydensuojelulakia noudatetaan. Terve työtilan sisäilma edistää ihmisten terveyttä ja lisää työssä viihtymistä. Toisaalta huono sisäilma aiheuttaa oireita, joita ei poista aika eikä antibiootit!

Tapaamme päivittäin päättäjiä julkishallinnon puolella ja yrityksissä, ja kaikkien viesti on sama: ihmisten sisäilmaoireet pitää ottaa vakavasti heti ja oireiden poistamiseksi kannattaa toimia heti. Vaikka huonon sisäilman juurisyiden poistaminen voi vaatia järeitäkin korjaustoimia, niin oireiden tai epäilyjen kanssa ei tarvitse taistella. Laadukas ilmanpuhdistin suodattaa sisäilmasta kaikki epäpuhtaudet ja on helpoin tapa saada puhdasta sisäilmaa ilman itiöitä, hajuja ja myrkkyjä. Säästyy ihmisten terveyden lisäksi aikaa ja rahaa, kun ei tarvitse etsiä ja maksaa väistötiloja.

Kuntapäättäjillä valtuustoissa ja hallituksissa on merkittävä vaikuttajan paikka, joka tuo mukanaan vastuun kunnan sisäilma-asioista. Se on sankarin paikka, jossa voidaan vaikuttaa joko kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden terveyttä tai sairautta edistävästi. Monet sankarit ovat jo ottaneet päiväkotien, koulujen, terveyskeskusten, hoivakotien ja toimitilojen sisäilman parantamisen tehtäväkseen.

Jokainen meistä voi vaikuttaa. Kun osataan vaatia puhdasta sisäilmaa päättäjiltä, työsuojeluvaltuutetuilta, luottamushenkilöiltä ja työterveyslääkäreiltä, alkaa myös puhdasta ilmaa syntyä.

Kimmo Häyrinen, UniqAir Oy