Omaistyö on yksi mielenterveyskriisin ratkaisija

Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami, Karoliina Beckman6.9.2022

Jokaisella kunnalla on omat tulevaisuuden haasteensa, mutta yksi on kaikille yhteinen: mielenterveyskriisi. Lähes 20 prosentilla suomalaisista on jokin mielenterveyden häiriö. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2020 yhteensä noin 203 000 potilasta, joista vuodeosastolla noin 24 000 ja avohoidossa hieman yli 200 000 potilasta.

Tilastojen kuvaamat mielenterveysongelmat ovat jokaisen kunnan ja hyvinvointialueen iso, ratkaisuja vaativa haaste. Luvut kertovat karua viestiä ja totuus lukujen takana on vielä vakavampi. Psyykkisesti sairastuneen tilanne ei vaikuta terveyttä heikentävästi vain sairastuneeseen, vaan myös hänen omaistensa hyvinvointiin.

MIELENTERVEYSOMAISILLA ON KOHONNUT RISKI SAIRASTUA

Kun mielenterveyspalveluiden saanti on heikentynyt, ongelmat ovat syventyneet. Tämä heijastuu myös psyykkisesti oireilevan lähipiiriin. Hoitovaje ja pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista on johtanut siihen, että omaiset joutuvat kannattelemaan sairastunutta ja huolehtimaan asioista, jotka kuuluvat ammattilaisille. FinFamin omaiskyselyn mukaan 71 % vastaajista koki, että vastuu sairastuneen läheisen hoidosta on lisääntynyt.

Psyykkinen sairaus tuo omaisten elämään ennakoimattomuutta ja usein myös ympärivuorokautista valvontavastuuta. Hädän, huolen ja hämmennyksen keskellä on tavanomaista, että omaisella ei ole aikaa eikä voimia huolehtia omasta hyvinvoinnista. Mielenterveysomaisilla on kohonnut riski sairastua itse masennukseen tai stressiperäisiin somaattisiin sairauksiin.

YHTEISTÄ VASTUUNKANTOA

Omaisen rooli ei ole ottaa vastuuta sairastuneen hoidosta, vaan vastuu kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluille. Kunnissa ja hyvinvointialueilla tulee myös kantaa vastuu mielenterveysomaisten jaksamisesta. Omaisten tukeminen on yksi mielenterveyskriisin ratkaisu, sillä tutkimusten mukaan riittävän ajoissa annettu apu suojaa omaista läheisen psyykkisen sairauden tuomilta riskeiltä.

Palveluihin tarvitaan lisää varhaista puuttumista ja erilaisten omaistilanteiden tunnistamista. Oikea-aikaisen tuen varmistamiseksi on huolehdittava perhe- ja mielenterveyspalveluiden sekä psykososiaalisen tuen saatavuudesta. Kuntalaisten kestävä hyvinvointi edellyttää uudenlaisia yhteistyörakenteita, jossa on huomioitava myös järjestöjen tarjoama vertaistuki.

Psyykkinen sairaus vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Jos emme yhdessä pidä huolta myös sairastuneen läheisistä ja heidän tuestaan, voi sairastuneita olla useampi.

Karoliina Beckman, kehittämispäällikkö