Onko työsuojeluvalvonta vaikuttavaa Kunta-alalla? Kyllä!

Onko työsuojeluvalvonta vaikuttavaa Kunta-alalla? Kyllä!

Vastasitko kysymykseen intuitiivisesti negatiivisesti? Työsuojeluhallinnon toteuttaman valtakunnallisen työsuojelun valvontahankkeen ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015” vaikuttavuustutkimuksen tulokset kertovat tylyn positiivista kieltä.

Tutkimuksessa on haastattelujen ja kyselyjen kautta hahmotettu työsuojeluvalvonnan odotettua vaikutusten syntymisen logiikkaa kunta-alalla vuosina 2013-2015. Arvioinnissa näkemyksiään ovat esittäneet valvonnan kohteiden ylin johto ja toimialajohto, kunta-alan työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojelutarkastajat.

Vaikka arvioinnissa ei suoraan tarkasteltu valvonnan tarkoituksenmukaisuutta sinänsä, koki enemmistö valvonnan kohteista tarkastusten kohentuvan organisaationsa kannalta tärkeisiin työsuojeluhaasteisiin.

Pääosa (kysymyksestä riippuen 80 %) näkemyksensä esittäneistä ovat sitä mieltä, että valvonta on toteutettu hyvin ja sillä on vaikutuksia turvallisuusjohtamisen kehittymiseen sekä työolosuhteisiin. Työsuojeluvalvonnan vaikutusten syntymisen edellytyksenä on systemaattinen turvallisuusjohtamiskäytäntöjen valvonta, hyvin kohdennetut ja toteutetut tarkastukset sekä onnistunut tarkastajien viestintä ja vuorovaikutus.

Tutkimuksen tuloksissa kunta-alan työsuojelutoimijat tuntuvat odottavan työsuojeluhallinnolta aktiivista “yhteistyöroolia” ja tarkastusten muodostamaa ajatuksellista jatkumoa. Tämä näkyy odotuksina jälkivalvonnasta, seurantatarkastuksista tai toimintaohjeen valvonnan paremmasta viestimisestä työsuojelutoimijoille.

Aina työsuojelulla ei tietenkään ole vaikutusta. Jos organisaation oma toiminta on hyvällä tasolla, ei työsuojeluvalvonnalla ole niin suurta vaikutusta. Toinen tilanne voi olla se, että johto ei näe viranomaisohjauksen tarpeellisuutta tai tarkastustilanne ei ole ollut toimiva. Kriittisesti valvonnan toteutukseen tai sen vaikutuksiin suhtautuvia on arvioinnissa kymmenen prosentin molemmin puolin, kysymyksestä riippuen.

Tarkastajien viestinnän ja vuorovaikutuksen käytännöt muodostavat pohjan tarkastusten vaikuttavuudelle. Arvioinnissa 80 % kyselyihin vastanneista valvonnan kohteista koki saaneensa myös positiivista palautetta asioista, jotka ovat kunnossa.

Kunta-alalla on työsuojelutoiminnassa menty selvästi eteenpäin ja työsuojeluvalvonnan koetaan tukevan tätä kehitystä.

Linkki tutkimukseen: http://www.tyosuojelu.fi/upload/Kunta_alan_tyosuojelun_valvontahankkeen_vaikuttavuus_11_8.pdf