Orastavan maakunnan muutosjohtajat – yhdistävää johtajuutta paineistetussa tilassa

Orastavan maakunnan muutosjohtajat – yhdistävää johtajuutta paineistetussa tilassa

Kuten kaikissa hallinnonuudistuksissa, myös maakunta- ja soteuudistuksessa olennaisia ovat sekä uudistuksen sisältö että prosessi. Toimivan uudistuksen sisältöjen tulee tietysti olla oikeita ratkaistavana olevien ongelmien kannalta. Mutta myös toteutuksella on tärkeä merkitys, sekä uudistuksen ylätasolla tehtävissä ratkaisuissa, että maakunnissa, kunnissa ja aluehallinnossa tapahtuvassa käytännön toteutuksessa.

Uudistuksen sisältökysymysten ohella julkisuudessa on keskusteltu paljon uudistuksen valtakunnallisesta toteutuksesta, enimmäkseen siinä nähdyistä ongelmista. Sen sijaan kaiken maakunta-ja sotekeskustelun keskellä on kovin vähän kiinnitetty huomiota niihin satoihin miehiin ja naisiin, jotka eri puolilla Suomea alue- ja paikallistasolla valmistelevat maakuntien työn käynnistymistä.

Heitä kaikkia voi hyvällä syyllä kutsua orastavan maakunnan muutosjohtajiksi. Toimeenpanotyönsä ohella he luovat perustaa uudenlaiselle johtamiselle, jossa johtajuus on jaettua, organisaatioiden välillä tapahtuvaa, ja perusluonteeltaan yhdistävää. Strategisuus uudelle maakunnalle syntyy yhteisten tavoitteiden ja avaintoimintojen määrittelyn kautta.

Lue koko blogi https://embatampere.fi/emba/blogi/orastavan-maakunnan-muutosjohtajat-yhdistavaa-johtajuutta-paineistetussa-tilassa/

Professori Arto Haveri, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu