Palveluinnovaatioilla säästöjä

Palveluinnovaatioilla säästöjä

Palveluinnovaatioilla säästöjä: Voiko kustannuksissa säästää palvelemalla paremmin ja hoitamalla sairaita laadukkaammin?

Suomessa on perinteisesti parannettu ja laajennettu sosiaali- ja terveyspalveluita yksinkertaisesti lisäämällä henkilöstöresursseja. Tämä on johtanut henkilöresurssien moninkertaistumiseen ja kokonaiskustannusten räjähtämiseen. Tämä resurssilähtöinen ajattelu on tullut viimeistään nyt tiensä päähän. Resursseja ei ole varaa lisätä, vaikka palveluja tarvitsee yhä useampi.

On korkea aika keskittyä potilaiden hoitotarpeisiin, ja miten ja missä potilaita hoidetaan optimaalisesti. Näin päästäisiin nopeammin arjen innovaation tielle: mitä palvelukokonaisuuden kullekin potilaalle tai potilasryhmälle tulee sisältää, jotta hoito- ja palvelutavoitteisiin päästään.

Aalto-yliopiston vetämässä ”Terveyspalveluiden innovaatiot” eli Jyvä-hankkeessa tarkasteltiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä aikaansaatuja innovaatioita ja niiden vaikuttavuutta. Vaasassa kaupungin ikäihmisten palvelunkäytön kustannusvaikuttavuutta tarkasteltiin Doctagonin vastuulääkäripalvelua koskeneessa tutkimuksessa. Tulokset puhuvat puolestaan: Vaasan kaupunki säästi välittömästi vanhusten terveyspalvelukustannuksista yli 44% integroimalla Doctagonin kehittämän vastuulääkäripalvelun osaksi palvelukokonaisuutta.

Inhimillisesti merkittäviä tuloksia olivat puolestaan potilaiden palveluiden käytössä tapahtuneet muutokset: vuodeosastovuorokaudet vähenivät noin 60% ja päivystyskäynnit lähes 40%. Ensihoidon käyttö väheni peräti 57%, kun potilaita hoidettiin ennakoitavasti ajantasaisen hoitosuunnitelman mukaan ja lääkäri oli saatavilla hoitajien tukena ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Vain reilussa kymmenessä kuukaudessa kaupungin kokonaiskustannukset laskivat yli 500 000 €. Porvoossa säästyi ensimmäisen vuoden aikana noin 1,2 miljoonaa euroa vastuulääkäripalvelun avulla. Seuranta osoitti myös, että potilaita on hoidettu aiempaa paremmin.

On selvää, että suomalaiset tulevat tulevaisuudessa saamaan parempia ja innovatiivisempia palveluja. Kuinka nopeasti, se riippuu meistä, terveyspalveluiden muutoksen tekijöistä – ei siitä, maksaako palkan julkinen vaiko yksityinen toimija.

Tule keskustelemaan: Doctagon Porissa Suomi-Areenalla 13.7. Suomi Terveystarkastuksessa -tapahtuma ja kuulemaan Kuntamarkkinoilla Raaseporin puheenvuoro: Miten ratkaista 750 kotihoidon ja tehostetun asumispalvelun asukkaan lääkäripalvelut?