Palvelukiinteistön vuokraus on kestävä päätös

Jussi Karjula, toimitusjohtaja, Hoivatilat14.9.2020

Kunnissa on monenlaisia toimitilatarpeita. Yhdessä kiinteistössä on sisäilmaongelmia, toisessa korjausvelkaa, kolmannessa tarvetta lisäneliöille lasten tai ikäihmisten määrän kasvaessa. Toisaalla uusien asuinalueiden rakentaminen edellyttää palveluja kuntalaisille. Mikä on kestävä ja joustava tapa hoitaa palvelut – asianmukaisissa tiloissa?

Vuokra- tai vuokrausmalli on yleistynyt viime vuosien aikana. Takavuosina kunnat vuokrasivat lyhyillä, muutaman vuoden sopimuksilla väistötiloja tai väliaikaistiloja päiväkotiryhmille tai koululuokille. Nykyään tehdään useammin päätös pitkästä, 20–30 vuoden vuokrausjaksosta, ja tilat suunnitellaan ja toteutetaan huolella kunnan toiveiden mukaisesti. Pitkäaikaiset sopimukset ovat kunnille strategisia ratkaisuja, joissa rakennuttaminen sekä rahoitus- ja kiinteistöriskit siirretään vastuulliselle kumppanille.

Hoivatilat on toiminut yli kymmenen vuoden ajan sote- ja sivistyssektorin vuokratilojen toteuttajana ja omistajana. Tänään meillä on omistuksessa n. 200 kiinteistöä eri puolilla Suomea ja Ruotsia.

Vuokramallin edut kunnalle

Turvallisuus. Vuokramallissa Hoivatilat ottaa vastuun kiinteistön kunnosta ja toimivuudesta. Tilat suunnitellaan niin, että ne joustavat ja muuntuvat rakennuksen elinkaaren aikana. Rakennuttaja kantaa kiinteistöriskin kokonaisuudessaan jääden myös pitkäaikaiseksi omistajaksi. Omistajuutta seuraa vastuullinen ylläpito, jotta kiinteistö palvelee turvallisesti ja laadukkaasti.
Taloudelliset hyödyt. Vuokramalli on kunnalle investointivapaa. Rakennushankkeen budjettivastuu ja riski kustannusten ylityksestä on Hoivatiloilla. Vuokrahinta on tiedossa ennakkoon, joten budjetointi on selkeää pitkälle tulevaisuuteen. Kokenut toimija rakennuttajana tuo mukanaan prosessi- ja hankintaosaamista, josta asiakas hyötyy. Myös kilpailukykyinen hinta on siis olennainen osa vuokrakonseptia. Huomionarvoista on, että jäännösarvoriski on Hoivatiloilla. Lunastusmallistakin voidaan sopia.
Nopeus. Usein käytössä on avoin hankintamenettely, jossa tilaaja laatii yhdessä käyttäjän kanssa hankesuunnitelman, tilaohjelman ja asettaa kilpailutuksen kriteerit. Yhdellä kilpailutuksella voidaan hankkia myös käyttövaiheen palvelut. Kun kiinteistön koko toteutusprosessi kilpailutetaan yhdellä kertaa, päästään uusia tiloja käyttämään jopa vuosi tai kaksi nopeammin kuin perinteisillä toteutustavoilla.

Hoivatiloilla haluaisimme kuulla kuntanne tarpeista ja suunnitelmista. Keskustellaan lisää vaikkapa Teams-palaverissa?