Palvelutietovaranto – Paljon se ottaa, paljon se myös antaa!

Palvelutietovaranto – Paljon se ottaa, paljon se myös antaa!

Palvelutietovarannon (PTV) käyttöönotto puhuttaa kunnissa. Tiedetään, että laki velvoittaa PTV:n käyttöön, samalla tuskaillaan, miten velvoite täytetään.

PTV:hen tuotetaan tiedot kunnan palveluista eli kerrotaan käyttäjän näkökulmasta, mistä palvelussa on kyse, kenelle se on, mitä käyttö edellyttää ja miten sen saa. Esimerkiksi pääseekö palveluun käsiksi asiointipalvelun kautta, edellyttääkö sen saaminen kunnantalolla käyntiä, liittyykö siihen lomakkeita ja missä palvelupisteet sijaitsevat. Tieto palveluista on kuntalaisille tärkeää. Samalla se on tietoa, jonka pohjalta tietovaranto muotoutuu.

Kunnissa kannattaa nähdä PTV:n mahdollisuudet. PTV ei digitalisoi palveluita eikä ole asiointialusta, mutta se on yhdenmukainen tapa kuvata palvelut ja koota ne yhteen. PTV:n avulla voi kartoittaa ja hallita palvelutarjoomaansa ja käyttää PTV:tä tieto- ja palvelujohtamisen välineenä. Monet kunnat viestivät palveluistaan verkkosivuillaan. Kun palveluiden tiedot on tuotettu PTV:hen, niitä voidaan samalla ylläpitovaivalla esittää omilla verkkosivuilla suoraan PTV:stä. Tietojen ylläpitotyö ei vähene heti, vaan voi vaatia hetkellisesti isoja ponnisteluja. Ennen pitkää työ kuitenkin vähenee, ja kunnassa voidaan panostaa enemmän tietojen laatuun ja ajantasaisuuteen, kun tietoja ei tarvitse ylläpitää useassa paikassa.

Syksyn aikana kuullaan lisää Mikkelin PTV-käyttöönottoprojektista. Kaupunki rakentaa uusia verkkosivuja, jotka hyödyntävät PTV:n avoimen rajapinnan kautta PTV:hen tallennettuja tietoja. Kunnat voivat siis Mikkelin tavoin hyödyntää suoraan tarjolla olevaa PTV:n rajapintaa. PTV-tietojen tuottaminen ja hyödyntäminen onnistuu käyttöliittymän ja standardoitujen rajapintojen kautta, jolloin tietoja voidaan jakaa toimijoiden jatkohyödynnettäväksi avoimena datana. Ensimmäisenä rajapintaa hyödyntää ja PTV-tietoja esittää beta.suomi.fi.

PTV:tä käyttöönotettaessa palveluprosessit on hyvä käydä läpi: Mitä voidaan digitalisoida, millä aikataululla ja mistä palvelun osista voidaan luopua. Pelkkää digitointia ei kannata tehdä, eli siirtää vanhoja toimintamalleja uusiin kuoriin digitalisaation nimissä. Kunnissa on tärkeää asemoida PTV kunnan strategiaan, resursoida käyttöönotto ja tietojen ylläpito sekä ymmärtää, että muutoksen myötä ei ole paluuta menneeseen. Voin luvata, että paljon PTV-työ ottaa, mutta paljon se myös antaa.

Valtiovarainministeriö tarjoaa PTV:n käyttöönottoon rahoitusta. Väestörekisterikeskus tukee kuntia käyttöönotoissa.