Panostaminen vanhusten lääkäripalveluihin kannattaa

Panostaminen vanhusten lääkäripalveluihin kannattaa

Viime viikkoina on lehtien palstoilla keskusteltu vilkkaasti päivystysten kuormittumisesta sekä vanhusten huonosta hoidosta. Kaikilla paikkakunnilla tuntuu olevan sama ongelma, päivystykset ruuhkautuvat vanhuksista, jotka joutuvat pientenkin sairastapauksien johdosta sairaalaan. Samaan aikaan kunnat kuitenkin karsivat perusterveydenhuollon lääkäripalveluista ja pyrkivät tuottamaan ne useimmiten mahdollisimman halvalla. Yhteinen tekijä tuntuu olevan säästäminen, vaikka säästäminen perusterveydenhuollosta johtaakin kalliimpaan lopputulokseen.

THL julkaisi viime joulukuun lopulla Suomen Lääkärilehdessä tutkimusraportin Porvoosta, jossa kävi ilmi laadun paraneminen sekä merkittävät kustannussäästöt toimintaan panostamalla (“Vanhusten hoidon kustannustehokkuutta ja laatua voidaan parantaa”). Usein kotihoidon sekä hoivapalveluyksiköiden lääkäripalveluista karsitaan ensimmäisenä tai ne hoidetaan selkeästi alimitoitettuna. Lääkärit vaihtuvat tiheään, eikä työhön useinkaan ole valikoitunut riittävän kokenut tekijä. Tämä johtaa siihen että vanhusta ei hoideta kokonaisvaltaisesti/suunnitelmallisesti. Syntyy ns. ambulanssiralli kotoa päivystykseen ja päivystyksestä osastoille. Tällainen kierre on mahdollista lopettaa.

Porvoossa toimintaan panostettiin lisäämällä kokenutta lääkärityövoimaa kotihoitoon ja vanhusten asumispalveluyksiköihin hankkimalla Vastuulääkäripalvelu Doctagonilta. Lääkäri ja hoitaja tekivät kaikille potilaille yksilöllisen hoitosuunnitelman, joka helpotti lääkärin kannanottoa myös päivystyksellisissä ongelmissa. Geriatrinen lääkärituki tarjottiin 24/7, jolloin vanhuksen ongelmiin oli mahdollista puuttua heti kotona/asumispalveluyksikössä, sen sijaan että olisi kuormitettu päivystystä. Kun kokenut, geriatrisesti orientoitunut lääkäri oli tavoitettavissa aina, eikä pelkästään ongelmatilanteissa, pystyttiin hoitoa myös ennakoimaan. Näiden panostusten myötä Porvoo säästi 1,2 miljoonaa euroa pelkästään vuoden 2013 aikana. Ulkopuolisen arvioijan (Nordic Healthcare Group) toimesta tekemän selvityksen mukaan muutoksilla on mahdollisuus päästä jopa 2,4 miljoonan euron kokonaissäästöön. Viimeisimmät tulokset Vastuulääkäripalvelusta saatiin Vaasasta (Aalto-yliopiston Jyvä hanke). Tehostetun palveluasumisen asukkailla säästöt olivat 500.000€ 11 kuukauden seurantajakson aikana. Säästöt syntyivät vähentyneiden ambulanssikuljetusten, vähentyneen erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon osastojaksojen vähenemisen johdosta. Väestön ikääntyessä on säästöpotentiaali valtakunnallisesti useita satoja miljoonia euroja.

Toimintaa ei toki pidä arvioida pelkästään rahallisten säästöjen valossa. Hoitohenkilökunnan kokemukset ovat olleet erittäin positiivia. Heidän työnsä helpottuu merkittävästi lääkärisaatavuuden parantamisella sekä lääketieteellisen koulutuksen ja tiiviin lääkäriyhteistyön tuloksena heidän ammattitaitonsa paranee. Vanhusten monilääkitykseen on ollut mahdollista puuttua ja turhaa lääkitystä on useimmissa tapauksissa voitu purkaa. Samoin esim. kivunhoito on ollut paremmalla tolalla.

Inhimillinen kärsimys on valtava ja jos pystymme parantamaan vanhusten elämän laatua panostamalla palveluihin, miksi emme sitä tekisi…? Prosesseja muuttamalla vanhuksia on mahdollista hoitaa laadukkaasti ympäristössä jossa he asuvat, ilman päivystyspisteiden turhaa kuormittamista. Porvoon lisäksi tähän työhön on jo lähdetty useassa kunnassa ja toivottavasti moni muu ottaa heistä oppia.

Jani Nurisalo, myyntijohtaja