Parempia päätöksiä lapsille – puheista tekoihin

Sanna Koskinen, lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija, Suomen UNICEF14.9.2021

”Miksi aikuisilta kysytään leikkipuistoista, kun he eivät edes käytä niitä?” Tämän kysymyksen oli eräs kunnanvaltuutettu saanut 6-vuotiaalta kuntalaiselta. Kysymys oli herättänyt valtuutetun pohtimaan: Emmekö tosiaan kuuntele lapsia ja nuoria heitä koskevissa päätöksissä?

Liian usein me aikuiset ajattelemme, että kyllä me tiedämme, mikä on lapsille hyväksi. Mutta miten me sen tiedämme, jos emme kysy lapsilta itseltään?

UNICEFin kesällä 2021 teettämän kyselyn mukaan nuoret kokevat, että kuntapäättäjät eivät ymmärrä lasten ja nuoren huolia päätöksiä tehdessään. ”Omassa kotikunnassani ei näy vaikutusta nuorten toiveista tai ajatuksista”, totesi yksi kyselyyn vastannut nuori.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli muistuttaa kuntia siitä, että lapset ja nuoret ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Vain lapset ja nuoret itse voivat kertoa, miten he kokevat heille tarkoitetut palvelut. Kun lapset ovat mukana palvelujen kehittämisessä, saadaan laadukkaampia palveluja, jotka vastaavat aidosti lasten tarpeisiin ja lisäävät lasten hyvinvointia.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapsille oikeuden saada näkemyksensä kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Sopimus on Suomessa lakina voimassa ja velvoittaa kuntia huolehtimaan tämän oikeuden toteutumisesta. Se kuuluu kaikille lapsille: myös heille, jotka eivät ole rohkeita puhujia, eivät osaa suomea tai eivät ole mukana nuorisovaltuustossa.

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa kuntia myös siihen, että jokaisessa lapsia koskevassa päätöksessä lapsen etu tulee ottaa ensisijaisesti huomioon. Lapsen edun huomioimiseen hyviä työkaluja ovat lapsivaikutusten arviointi sekä lapsibudjetointi . Näiden työkalujen systemaattinen käyttö auttaa kunnan toimijoita varmistamaan lapsen edun ensisijaisuuden toteutumisen ja huomaamaan etukäteen päätösten vaikutukset erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin.

Juuri sinä – kuntajohtaja, kuntapäättäjä ja kunnan työntekijä – voit vaikuttaa siihen, että moninaisten lasten ja nuorten ääni kuuluu kunnassasi. Sinä voit vaikuttaa, että kunnassasi tehdään parempia päätöksiä lapsille.

Ryhdy puheista tekoihin jo tänään! Lapset eivät voi odottaa.

***

Tutustu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin digipalveluun: www.lapsiystavallinenkunta.fi

Haku malliin on auki uusille kunnille 31.10.2021 saakka. Hakuohjeet löydät digipalvelusta.

UNICEFin Näkyviin-kampanja tuo lasten ja nuorten asiat näkyviin kuntapäätöksenteossa: www.unicef.fi/nakyviin

 

Sanna Koskinen, lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija, Suomen UNICEF