Pelastustoimi kohden vuotta 2030

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, Harri Setälä10.8.2022

Hyvinvointialueiden myötä hallinnon kartta piirtyy uusiksi. Hyvinvointialueet ovat alueellisen tason vahvoja toimijoita, joiden kyvykkyys on syytä täysimääräisesti hyödyntää. Säädösten laadinnassa ja toimeenpanossa on vielä askelia otettavana, jotta käytänteet vastaisivat hallinnon avoimuuden vaatimuksiin. Jatkossa hyvinvointialueita koskevan säädöstyön ydintä edustavat hyvinvointialueiden oma asiantuntijuus ja hyvinvointialueiden tietotuotanto. Ilman näitä tiedolla johtaminen ei onnistu. Alueellisen ja paikallisen tiedon kautta tulee mahdolliseksi myös löytää koko yhteiskunnan kannalta optimaalinen ohjauksen taso ja sisältö, sekä hahmottaa säädösten rinnalle tai sijasta tarvittavia vaihtoehtoisia ohjauskeinoja.

Eri tasojen yhteistyön ja keskustelun edelleen tiivistäminen ei välttämättä tarvitse uusia foorumeja, mutta ehdottomasti se edellyttää tähänastista avoimempaa, läpikotaisin rehellistä keskustelua kaikilla tasoillaan. Hallinto on verkosto vastavuoroisia suhteita, joiden hoitamisessa ei tarvita teatteria, vaan avointa yhteistyötä yhteisen, asiakkaiden määrittämien, tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallintoa kehitettäessä on aiempaa vahvemmin painotettava suhdetta kansalaisyhteiskuntaan ja asiakkaisiin. Yhteiskunta on myös turvallisuudessa jaetun vastuun järjestelmä, jossa turvallisuuteen liittyviä valintoja ei voi ulkoistaa. Tarvitaan paljon puhetta ulospäin siitä, mitkä ovat valmistelun ja päätöksenteon lähtökohdat ja esimerkiksi siitä, mitä puutteita on tiedoissa, joiden pohjalta johtopäätöksiä tehdään. Vastauksia löytyy, kun ongelmista keskustellaan.

Perinteet verkottuneen yhteistyön toteutuksessa ovat pelastustoimessa luultavasti vahvimmat koko hallinnossa. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on pitkään työskennellyt Suomen pelastuslaitosten verkostona, jolla on vakioidut valmistelu- ja päätöksentekokäytänteet. Verkoston työhön osallistuu eri tasoillaan vuosittain satoja pelastuslaitosten asiantuntijoita sekä yhteistyökumppaneita. Pelastuslaitoksille ei siis ole ollenkaan vierasta yhteisten kompromissien etsiminen toimintatapoja kehitettäessä ja asiakaspalveluja parannettaessa. Jatkossa hyvinvointialueilla yhteistyölähtöinen ja avoin toimintakulttuuri mahdollistaa julkisen hallinnon palvelujen vaikuttavuuden parantamisen aivan uudella laajuudella. Alkuvaiheessa on luonnollista, että huomio hetkeksi kääntyy rakenteisiin. Langasta, jonka päästä löytyy tyytyväinen julkisen hallinnon asiakas, ei kuitenkaan saa hetkeksikään irti päästää.

Harri Setälä, pelastusjohtaja, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, puheenjohtaja