Pelimerkit on jaettu – kunnilla mahdollisuus seuraaviin siirtoihin

Pelimerkit on jaettu – kunnilla mahdollisuus seuraaviin siirtoihin

Kuntien rooli ja tehtävä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisessä toimintakentässä alkaa kirkastua. Osa tehtävistä siirtyy maakuntiin, ja kunnille jää vastuu kuntalaisten terveyden edistämisestä, kasvusta ja työllisyydestä.

Kunnissa joudutaan jatkossa miettimään maakuntien ja kuntien rajapintoja. Näistä rajapinnoista myös kunnat voivat hyötyä ja löytää kasvupotentiaalia. Tukipalveluissa kuntien omistamien tukipalveluyhtiöiden rooli ja toimintamalli saa uutta pontta valtakunnallisten palvelukeskusten järjestäytyessä ja hakiessa alihankintakumppaneita. Talous- ja henkilöstöhallinnossa ja ICT-palveluissa kuntien jo olemassa olevien yhtiöiden hyödyntäminen maakunta- ja valtakunnantason toiminnassa on ollut myös palvelukeskustoimintaa järjestelevien tahojen tavoitteena. Kunnilla on myös mahdollisuus rakentaa jo toimivien kokonaisuuksien yhteyteen tai rinnalle täysin uusia yhtiöitä ja toimintamalleja. Ruokahuolto- ja puhtaanapitotoiminnoissa kunnilla on mahdollisuus luoda yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa maakuntatason keskitettyjä palveluyhtiöitä, mikä ideaalitilanteessa laajentaa kunnan toimintamahdollisuuksia. Tukitoimintojen järjestämistä on kuitenkin suunniteltava kieli keskellä suuta, sillä kilpailuneutraliteetin tuomat rajoitukset, muut lainsäädännölliset reunaehdot ja taloudelliset realiteetit ohjaavat tiukasti eri järjestämismallien toteuttamista.

Kunnille on pelätty jäävän mustapekka käteen joidenkin sote-kiinteistöjen osalta. Aktiivisella suunnittelulla, kiinteistöyhtiöjärjestelyillä ja muilla eri organisointimalleilla kunnat ovat kuitenkin voineet välttää epämieluisat pelikortit ja lähteä kehittämään tuomituksikin ehkä ajateltua kiinteistöomaisuusosuuttaan. Kuntatalouden osalta kiinteistöveron merkitys kasvaa, kun kunnilta poistuu tuloverosta tuottoja sote-toimintojen siirtyessä maakunnalle. Kiinteistöverosta tulee elinvoimatekijä ja kuntien tulee miettiä, miten kiinteistöverotus voidaan kestävästi järjestää.

KPMG toimii neuvonantajana kaikkien kolmen valtakunnallisen palvelukeskuksen eli Tilakeskuksen, Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen ja ICT-palvelukeskuksen, toimintojen järjestämisessä. Tästä työstä saatu kokemus on ollut hyödyksi monille asiakkaanamme oleville kunnille ja niiden omistamille tukipalveluyhtiöille. Tavoitteenamme on löytää innovatiivisesti räätälöidyt ratkaisut sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisessä maailmassa menestymiselle ja eri toimijoiden väliselle onnistuneelle yhteistyölle.