Perusopetuksen digitalisaation kulmakivenä turvallinen käyttäjätunnistus

Perusopetuksen digitalisaation kulmakivenä turvallinen käyttäjätunnistus

Tehokkaat työvälineet ja niiden myötä uudet työtavat helpottavat kunnan alueella asuvien ja työskentelevien kansalaisten sekä organisaatioiden arkea ja hyvinvointia. Digitalisaatio avaa kunnille uusia mahdollisuuksia suoraviivaistaa toimintaansa ja saada aikaan kustannussäästöjä. Edistyneemmät kunnat ovatkin edenneet sähköisten palvelujen käyttöönotossa menestyksekkäästi.

Käyttäjien sähköinen tunnistaminen perusopetuksessa ei vielä ole kehittynyt yhtä tehokkaasti. Lähes kaikki nykyiset palvelut edellyttävät käyttäjän tunnistautumista, mutta silti palveluihin kirjautuminen on hankalaa. Opettajien työstä suuri osa kuluu käyttäjätunnusten luomiseen ja tunnusten jakamiseen, puhumattakaan oppilaista, joiden pitäisi muistaa useita tunnuksia ja salasanoja. Siksi kehitimme MPASSid:n, jatkuvan oppimisen kansallisen tunnistuspalvelun.

MPASSid:n käyttö säästää koulutuksen järjestäjältä aikaa ja rahaa, koska palveluntarjoajien ei tarvitse enää tehdä tapauskohtaisia integraatioita kunnan järjestelmiin. Ratkaisun käyttöä koskeva sopimus takaa, että koulutuksen järjestäjien ja palveluntarjoajien vastuut ja roolit on määritelty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tulevan syksyn aikana MPASS-ratkaisun yhteyteen toteutettava itsepalveluportaali mahdollistaa sen, että kunnalla on mahdollisuus kontrolloida, mihin palveluihin MPASSin kautta pääsee. Näin ollen vain opetuksen järjestäjän hyväksymiin palveluihin kirjaudutaan MPASSid:n kautta opetuksenjärjestäjän hyväksymillä tunnuksilla.

Organisatorisesti MPASSid perustuu luottamusverkostoon, jonka jäseniä palveluntarjoajat sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat. Jo integroitujen palveluiden hyödyntäminen ei maksa luottamusverkoston jäsenille mitään ja sen ratkaisun käyttöönotto on kunnalle maksuton.

MPASS-yhteentoimivat palvelut seulotaan tarkasti ennen kuin ne liitetään osaksi tunnistuksenvälitystä. Mikäli sovellus ei vielä ole osa luottamusverkostoa, liittäminen onnistuu nopeasti rakenteilla olevan hallintaportaalin kehittäjäkeskuksen kautta. Saman portaalin kautta onnistuu myös yrityksen MPASSid-liittymissopimuksen allekirjoitus.

Yritysten näkökulmasta kyseessä on vain yksi integraatio. Kun palveluntarjoaja on tehnyt MPASSid-käyttöönoton, sen palvelut ovat heti käyttövalmiita niissä kunnissa, jotka ovat MPASSid-luottamusverkoston jäseniä.

Lisätietoa MPASSid:stä ja sen käyttöönotosta löytyy sivulta https://mpass.fi/

Tule tapaamaan meitä Kuntamarkkinoilla 12.–13.9., ständi 3.08!  Jarkko Moilanen, opetus- ja kulttuuriministeriö