Pisara-yhteistyöstä uutta resurssia vesihuoltoon

Pisara-yhteistyöstä uutta resurssia vesihuoltoon

Suomalaisen vesihuollon menestystarina on maamme itsenäisyyden aikaa pidempi. Tänään elintarvikkeen kaltainen, valvottu laatutuote saapuu koteihimme putkea pitkin – ja käytön jälkeen palaa turvallisesti puhdistettuna luontoon.

Menestystarinan päivänpaistetta uhkaavat horisontista lähestyvät pilvet. Ilmaston ääri-ilmiöiden lisääntyminen haastaa sekä hulevesien johtamisen että raakaveden laadun. Kunnallisen infran korjausvelka uhkaa toimitusvarmuutta. Kriisien ja epidemioiden määrän voi kasvaa. Eläköityvien osaajien tilalle on vaikea rekrytoida uusia, ja hiljaista tietoa katoaa ennen hallittua viestikapulan vaihtoa.

Vesi-infran korjausvelan valtakunnallista määrää ei pysty laskemaan kukaan. Haarukka yltää 600 miljoonasta eurosta yli miljardiin. Koska ensi vuosikymmenellä vesihuollossa tehtävät verkostoinvestoinnit tulevat kaksinkertaistumaan, on loogista ennakoida, että samoin voi käydä hinnalle – vesihuollon kustannukset kun on katettava kuluttajilta kerätyillä maksuilla.

Jokainen kunta hoitaa vesihuoltoaan niin hyvin kuin värkeistä varaa löytyy. Annetuilla resursseilla selviytyminen heikentää ymmärrettävästi monen vesihuollosta vastaavan viranhaltijan yöunta: Vaarantuuko veden turvallisuus? Kuinka kriisin valokeilassa pystyisimme perustelemaan kuntalaisille tekemämme valinnat?

Uusia malleja sekä saneerausvelan, riskienhallinnan että hintapaineiden kanssa kamppaileville tarjoaa suomalainen vesioperaattori Pisara. Sen ratkaisut ovat erilaisille vesilaitoksille soveltuvia yhteistyömalleja, jotka ulottuvat etäoperoinnista laitoksen vuokraamiseen tai ostoon. Pisara voi auttaa myös investointien rahoittamisessa.

Laskeeko Pisara-yhteistyö veden hintaa? Ei laske, mutta jo lyhyellä aikavälillä jarruttaa nousua, kun talous, omaisuuden arvo ja suorituskyky saadaan asettumaan uusien vaatimusten kehykseen, aikatauluun ja tiekartalle. Kun omaisuudenhallinta perustuu systemaattiseen monitorointiin ja analyysiin digitaalisilla työkaluilla, saadaan investointitarpeet oikeaan järjestykseen. Kun tekemisen ohjaus ja laatu paranevat, eurolla saa enemmän.

Kunnat ostavat jo nykyisin merkittävän osan palveluistaan ja kilpailuttavat hankintojaan. Myös vesihuollossa yritysmäinen toimintatapa ja yhteistyö parantavat resursseja – kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä itse. Vetovoimaisen laadukas Pisara-vesihuolto vapauttaa kunnassa voimavaroja – sekä euroja että henkilötyövuosia – muihin strategisiin ja hyvinvointia kohentaviin asioihin.