Poikkeuksellinen sää ei ole enää poikkeus – onko kuntasi varautunut?

Poikkeuksellinen sää ei ole enää poikkeus – onko kuntasi varautunut?

Suomalainen sää on viime vuosina yllättänyt monesti: kesän metsäpalot, viime talven tykkylumi Kainuussa, Kiira-myrsky… Häiriötilanteessa kriittisen viestinnän merkitys on ensiarvoisen tärkeää, jotta elämä saadaan takaisin normaaleihin uomiinsa. Kuntien varautumiseen kuuluu välttämättömänä osana viestintä ja tilannekuvan välittäminen, sekä vastaanottaminen myös normaaliolojen ulkopuolella.

Tapanit, Hannut ja Kiirat – siis erilaiset myrskyt tai vaikkapa Kainuussa vuodenvaihteessa koettu runsas lumentulo ovat esimerkkejä siitä, miten luonnonilmiöt voivat äkisti saada arkiset toiminnot sekaisin tai lamautettua. Häiriötilanteessa huolestuneiden kansalaisten puhelut, yhteydenotot ja nettiselailu pistävät niin kunnan henkilökunnan kuin viestiverkot koville. Joskus häiriötilanne voi mykistää verkot täysin.

Suomen Erillisverkkojen tuottama viranomaisverkko Virve on suunniteltu välittämään kriittistä informaatiota myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Virve toimii kaupallisten verkkojen ulkopuolella ja on osa johtamisjärjestelmää, jossa oikea tilannetieto saavuttaa oikeat henkilöt nopeasti.

Virve ei ole kuitenkaan tärkeä vain varautumisen kannalta, vaan se tehostaa toimintaa kuntatasolla esimerkiksi kunnan johdossa, sosiaalitoimessa, veden- ja sähkön jakelussa, työnjohdossa ja ohjauksessa sekä erilaisissa päivystyksissä. Se helpottaa töiden organisointia, kun yhteys kentällä oleviin työntekijöihin saadaan kerralla ja heti.

Virven käytössä alue- ja paikallishallinnoissa on seudullisia eroja, monessa kunnassa olisikin paljon tehostamista Virven hyödyntämisessä myös arkipäivän käytössä. Jokapäiväinen käyttö ylläpitää käytön osaamista ja puhelimien toimintakykyä, jolloin yllättäviinkin tilanteisiin voidaan vastata nopeasti. Varautumista voi siis harjoitella, vaikka joka päivä!

Tulevaisuudessa myös sääolosuhteet tulevat yllättämään yhä useammin. Emme voi enää luottaa siihen, että runsasta lumentulo, myrskyt tai kovat helteet olisivat poikkeustapauksia, vaan varautumisessa pitää ottaa myös epätavallinen sää huomioon.

Emme kuitenkaan joudu kohtaamaan haasteita yksin, vaan Virve toimii yhteiskunnan kannalta keskeisten toimijoiden varautumisen ja viestinnän välineenä myös tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä edelleen vastaamaan ajan vaatimuksia. Yhteistyöstä löytyy siis tulevaisuudessakin se voima, jolla yllätyksistä selvitään, mutta voimme vahvistaa sitä varautumalla ja harjoittelemalla.

Jukka Pasanen, asiakkuuspäällikkö, Suomen Erillisverkot