Polycon Oy on terveydenhuollon sujuvan sähköisen asioinnin edelläkävijä

Polycon, Noora Rautio23.8.2022

Apuvälineet koskettavat isoa osaa meistä jossakin elämän vaiheessa, joko suoraan tai esimerkiksi läheisen kautta. Apuvälineen tarkoituksena on tukea ja edistää käyttäjänsä toimintakykyä sen heikennyttyä sairauden tai vamman seurauksena joko hetkellisesti tai pysyvästi. Käyttäjälleen sopiva ja tarkoituksenmukainen apuväline tukee ja edesauttaa arjessa toimimista ja on luonteva osa käyttäjänsä elämää. Arki apuvälineen kanssa sisältää myös useita muistettavia asioita: apuväline kaipaa huoltoa, sen osia tai välillä koko apuväline tulee päivittää sopivampaan, sen tarve voi päättyä kokonaan tai muuttua niin, ettei nykyinen apuväline ei enää ole käyttäjän elämäntilanteeseen sopiva.

Olemme kehittäneet Effector Apuvälinepalveluita yhteistyössä apuvälineasiantuntijoiden kanssa jo vuodesta 1997 lähtien mahdollistamaan apuvälinepalveluiden ja -prosessin sujuva hallinta niin ammattilaisille kuin loppuasiakkaille. Järjestelmämme mahdollistaa koko apuvälineprosessin elinkaaren sähköisen hallinnan hankintalain mukaisesta kilpailutuksesta ja hankinnasta, varastoinnin, lainauksen, palautuksen sekä teknisen huollon kautta aina apuvälineen poistoon saakka. Järjestelmämme sisältää monia käytännön työtä sujuvoittavia ominaisuuksia, joita voidaan tarvittaessa laajentaa Effectorin osamoduulien avulla. ”On apuvälineen käyttäjän sekä apuvälineen myöntävän tahon edun mukaista, että apuvälineeseen liittyvä kommunikointi voidaan hoitaa mahdollisemman jouhevasti ja tarvittaessa digitaalisesti”, apuvälinepalveluiden tuoteomistaja Kärt Mäkinen-Nyman muistuttaa.

Loppuasiakkaille tarkoitettu selainpohjainen palse.fi-asiointiportaali antaa mahdollisuuden hoitaa apuvälineeseen liittyviä asioita joustavasti ja nopeasti silloin asiakkaalle parhaiten sopii, ilman jonottamista. ”Sähköisen asioinnin kysyntä kasvaa koko ajan ja on tärkeää, että asiakkaat voivat hoitaa terveyttään sekä hyvinvointiaan koskevia asioita ajasta ja paikasta riippumatta”, Kärt kertoo. ”Parhaimmillaan asiointi tapahtuukin täysin sähköisesti molemmille osapuolille parhaiten sopivina ajanhetkinä.”

Apuvälinepalveluiden lisäksi Effector-järjestelmämme ja palse.fi-portaali mahdollistavat palveluseteliprosessin, ostopalveluiden, hoitotarvikejakelun, laitehuollon ja apuvälinepalveluiden sähköisen hallinnan niin palveluntuottajille, organisaatioille, julkisille toimijoille, kuin loppuasiakkaille. Vuonna 2021 Suomen terveyskeskuksista 85 prosenttia käyttivät Effector-järjestelmää.

Lue lisää: https://www.polycon.fi