Puhdasta sisäilmaa nopeasti ja tehokkaasti ongelmakohteisiin

Puhdasta sisäilmaa nopeasti ja tehokkaasti ongelmakohteisiin

Sisäilman laatu on asia, joka puhuttaa monilla eri tahoilla myös kuntatasolla. Ongelmasta on kärsitty jo pitkään ja syitä huonoon sisäilman laatuun suomalaisissa rakennuksissa on löydetty lukuisia. On aivan eri keskustelu, mistä ongelmat johtuvat ja miten niiden syntyminen jatkossa pystyttäisiin ehkäisemään. Tällä hetkellä monet tahot kärsivät kuitenkin akuutista ongelmasta; pienet lapset päiväkodeissa ja kouluissa altistuvat huonon sisäilman aiheuttamiin ongelmiin jo nuorella iällä, eikä kukaan vielä tiedä mitä siitä seuraa. Työikäisten keskuudessa ongelma aiheuttaa paljon sairaspoissaoloja ja tilankäyttöongelmia – missä tehdä töitä silloin kun nykyiset tilat aiheuttavat jo oireita niissä oleskeleville. Kaikki tämä luo suuria kustannuksia ja haasteita tiloista ja niissä toimivista henkilöistä vastaaville tahoille, kuten kunnille ja kaupungeille.
Vaikka syyt huonoon sisäilman laatuun ovat syvemmällä ja niiden korjaaminen vaatisi mittavia investointeja, voidaan oireilua lieventää nopeasti ja kustannustehokkaasti puhdistamalla sisäilmaa. Asiaan on olemassa nopea ja helppo apukeino – tehokas sisäilman puhdistuslaite! Kun tilaan asennetaan tehokas ilmanpuhdistin, jonka puhdistusteho alkaa jo nanometrien suuruisista hiukkasista, vähentyvät haitalliset epäpuhtaudet kuten hajut, kemikaalit, home- ja sieni-itiöt, siitepölyt ja muut allergisoivat aineet. AAVI®:n IonJet -teknologiaan pohjautuvat sisäilman puhdistuslaitteet poistavat myös virukset ja bakteerit sisäilmasta tehokkaasti ja taloudellisesti, jolloin tiloissa oleskelevat saavat apua myös esimerkiksi flunssakauden aiheuttamiin rasitteisiin. Nämä laitteet on helppo asentaa siihen tilaan, missä on tarve akuutisti puhdistaa sisäilmaa – samalla saadaan jatkoaikaa kohteen käytölle ja pitkän tähtäimen parannuskeinoja voidaan miettiä rauhassa.
AAVI® Technologies on ollut mukana Vantaalla Kartanonkosken koululla tehdyissä sisäilman mittauksissa, jotka osoittivat laitteidemme tehon. Tiloissa oleskelleiden oireet, kuten päänsärky ja hengitystieinfektiot vähenivät ja tiloja pystyttiin käyttämään normaalisti. Sisäilmaongelmasta aiheutuneet sairaspoissaolot myös vähenivät testausjakson aikana.

Eero Siitonen, varatoimitusjohtaja, AAVI Technologies Oy