Puhtaus luo aitoa terveyttä

Puhtaus luo aitoa terveyttä

Terveys tai sen menettäminen voi olla pienestä kiinni. On asioita, jotka säätyvät muualta käsin kuten hoidon toteutuminen hoitolaitoksissa tai sisätilojen hygienia kaikissa julkisissa tiloissa. Molemmat edellä mainitut joko luovat terveyttä tai altistavat sen vakavillekin riskeille.

Perinteisesti on korostettu käsihygienian merkitystä infektioketjun katkaisemisessa ja hyvä niin. Siivoustyön merkitys on samaisessa yhteydessä viimeistään nyt tunnustettava ja nostettava samalle tasolle. Uuden tutkimuksen mukaan sairaalan siivoushenkilöstön kouluttaminen voi vähentää Clostridium difficile -infektioiden määrää ja nostaa sairaalatiloissa käytettyjen huoneiden yksittäisten kosketuspintojen puhdistuksen tiheyden 26 prosentista 62 prosenttiin koulutuksen toteuttamisen jälkeen (Elena K. Martin et al., Sustained improvement in hospital cleaning associated with a novel education and culture change program for environmental services workers).

Mikä on nykytiedon ja vastuullisuuden näkökulmasta katsottuna hyvä ja sopiva yleispuhdistusaine, jota siivouksessa eniten tarvitaan? Vieläpä sellainen, että se sopii yhtälailla niin mekaaniseen kuin laitesiivoukseen ja alentaa todistetusti vaarallisia mikrobitasoja? Usko tai älä, se on vesi. Ei kuitenkaan pelkkä hanavesi vaan sen puhdistamisen jälkeen yhden happiatomin lisäyksellä muodostettu otsonoitu vesi. Otsonivedellä on kyky puhdistaa, raikastaa ja parantaa sisäilmaa. Se eliminoi todistetusti log3-log5 bakteerivähenemällä mm. MRSAta, E. colia, Listeriaa, salmonellaa, noroa ym. Jätevesien kemikaalikuormitukseen otsonoitu vesi tuo luonnollisesti myös helpotusta – sehän on viemäriinkin kaadettaessa vain vettä ja happea. Entäpä sisäilma? Siivouksen merkitys sisäilman laatuun, etenkin ongelmallisissa tiloissa, on suuri. Biosidisten aineiden pinnoille jättämät yhdisteet, jotka poistuvat hyvin hitaasti huonetiloista aerolisoitumalla (omaavat matalan höyrynpaineen eli eivät poistu haihtumalla), kertyvät ajan mittaan huonetiloihin rasittaen elimistöä ja sen terveyttä. Olosuhdeongelmiin, kuten home- tai sisäilmaproblematiikka, kemikaaliton, mutta luonnon omaa kemiaa oleva vesi-happi-yhdiste tuo onneksemme  parantavan ratkaisun.

Uuden hallitusohjelman mukaisesti meidän on nyt ajateltava avoimin mielin kuvittelematta tietävämme jatkuvan muutoksen keskellä etukäteen, mikä toimii ja mikä ei. Sen sijaan etsikäämme tietoa ja kokeilkaamme, jotta osaamme toimia tavoilla, joista on hyötyä. Siivouksen saralla kannustan näihin hallitusohjelman mukaisiin ajatuksiin viitaten lisäämään tietoisuutta bakteereihin, homeisiin ja hiivoihin tehoavasta ympäristöystävällisestä vaihtoehdosta, joka on 50% vahvempi ja 3000 krt nopeampi kuin kloori sekä 4000 krt tehokkaampi sairaalabakteereihin kuin antibiootit (Fil. tri. puhtausalan asiantuntija Tuula Suontamo). Ilman mikrobiresistenssiriskiä toimiva otsonoitu vesi on nykylaiteratkaisuna myös kustannustehokas valinta.

Joskus ”liian hyvää ollakseen totta” on kuitenkin ihan aikuisten oikeasti olemassa. Avoimin mielin sekä tiedon kautta se on myös löydettävissä.

 

Tiina Lindtman
Johtava asiantuntija, Aktiivivesi Suomi
tiina@aktiivivesi.fi

twitter: @lindttii
LinkedIn: Tiina Lindtman