Puupohjaisia ratkaisuja kunta-arkeen

Puupohjaisia ratkaisuja kunta-arkeen

Suomi on sitoutunut kunnianhimoiseen hiilineutraaliustavoitteeseen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tavoite saavutetaan kehitystoimilla ja arjen valinnoilla. Jokaisen yksilön ja kunnan panos tarvitaan.

Onneksi ratkaisu on lähellä: suomalainen, hyvin kasvava metsä ja siitä valmistetut biotuotteet. Vaikka puu on raaka-aineena monelle suomalaiselle tuttu juttu, suurelle osalle suomalaisista biotuotteet ovat jotain uutta ja kiinnostavaa. Vähähiilisiä puupohjaisia tuotteita ja ratkaisuja on olemassa jo paljon: ylläpitämässämme tuotenäyttelyssä on esillä kymmeniä erilaisia puupohjaisia biotuotteita lääketieteen sovelluksista ja maaperän hiilensitojista leninkeihin ja lavuaareihin, erilaisia puupohjaisen pakkaamisen ja arjen ratkaisuja unohtamatta.

Yksittäisten kuluttajien valinnat ovat osa muutosta kestävämpään, mutta kunnat ja kaupungit voivat toimia suunnannäyttäjinä ja luoda edellytyksiä arkisille ilmastomyönteisille valinnoille ja kestävän kehityksen mukaisille hankinnoille. Onko teidän kunnassanne tarkasteltu, millaisia kestäviä julkisia hankintoja toteutatte? Entä oletteko pohtineet, miten suuri osuus hankinnoista voitaisiin korvata uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetuilla tuotteilla ja näin vähentää ympäristökuormitusta?

Kestävää kehitystä tavoittelevassa ajassa on tärkeää kertoa ja näyttää, että vahvoja ja fiksuja biotuotteita on arjessamme jo valtavasti ja uusia tulee markkinoille koko ajan, mikä on yritysten ja tutkimuslaitosten pitkäjänteisen tutkimus- ja tuotekehitystyön ja yhteistyön ansiota. Yli 20 suomalaisen yrityksen ja organisaation Uusi puu -hanke tekee jalkatyötä suomalaisen biotuoteosaamisen tunnettuuden ja kestävän tulevaisuuden eteen ja esittelee, mihin puu pystyy. Näytämme päättäjille ja medialle suomalaisen biotalouden monipuolisuutta konkreettisten tuotteiden kautta.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan, mihin puu pystyy!
Uusi puun löydät Kuntamarkkinoilta osastolta 3.08, 3. kerroksesta sekä tietoiskujen myötä keskiviikkona ja torstaina klo 13.30 alkaen tilassa A 3.24, 3. kerros.

Eveliina Pokela
toiminnanjohtaja
p. 044 560 0006
www.uusipuu.fi