Rajat ovat ylittämistä, eivät erottamista varten

Rajat ovat ylittämistä, eivät erottamista varten

Oikeustieteellisen opinnoissa 30 vuotta sitten pohdittiin, kuuluuko kansainvälisyys kuntien yleiseen toimialaan. Vastaus löytyy 2500 vuoden takaa. Kreikan mytologiassa Hermes oli yhteyksien, kommunikaation ja liikkuvuuden jumala. Matkustajat pyysivät häneltä palveluksiaan, valtioiden neuvotteluissa hän oli suojana ja kaupungit laittoivat hänen kuvansa portteihinsa.
Hermeksen nimeen ei enää kukaan vanno, mutta hänen vastuualueellaan menee lujaa. Liikkuvuudesta on tullut elämäntapamme. Tietomassat kiertävät maailmaa sekunninosissa. Elämme keskellä pysyvää kansanvaellusta. Ihmisten, tavaroiden, datan ja pääomien liikkuvuus lisääntyy niin nopeasti, että kansallisvaltioihin perustuva hallintamallimme ei pysy perässä.
Suomi pienenä ja avoimena taloutena on riippuvainen siitä, miten kansainvälinen vuorovaikutuksemme kaupan, innovaatioiden, kulttuurin ja diplomatian alueilla onnistuu. Siksi kansainvälisyys ja globaalikasvatus ovat olennainen osa koulutustamme varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. Olemme olleet kansainvälisten vaihto-ohjelmien hyödyntämisen kärkimaita. Nuorten pääsy opiskelemaan tai harjoitteluun ulkomaille on parhaita tapoja edistää kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja sekä antaa pohjaa kestävään elämäntapaan ja rauhaan.
Kunnat elävät vahvasti kansainvälistymisessä mukana. Tuoreen selvityksen mukaan kaupunkien kansainvälinen ja EU-toiminta on muuttunut strategialähtöisemmäksi. Elinkeinoelämän ja edunvalvonnan intressit ovat päällimmäisenä, mutta kansainvälisyys elää kuntien arjessa myös lasten ja nuorten palveluissa. Matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia, mm. Erasmus+ nuorisovaihtoja, on mahdollista järjestää myös heikommassa asemassa oleville nuorille.
Komission tuore budjettiehdotus laajentaa mahdollisuuksia entisestään, kun Erasmus -ohjelman rahoitusta esitetään kaksinkertaistettavaksi. Nykyiselläänkin esimerkiksi EU:n Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa on kunnille kohtuullisen vaivattomasti haettavissa rahoitusta kansainväliseen yhteistyöhön.
Yksi antiikin seitsemästä ihmeestä oli Zeuksen patsas Olympiassa. Patsaan perustaan on veistetty toisiinsa kietoutuneeksi pariksi alussa mainittu Hermes ja Hestia. Hestia oli kotilieden jumalatar, joka sitoi ihmiset pysyvään paikkaan. Patsaan viesti yli ajan on, että kansainvälisyys ja paikallisuus, liikkuvuus ja pysyvyys, erilaisuus ja tuttuus eivät ole toisiaan vastaan, vaan tukevat toinen toisiaan. Rajat ovat ylittämistä, eivät erottamista varten. Kansainvälisyys kuuluu kunnan toimialaan.