Rakennamme ainutlaatuisia siltoja Lauttasaaren opiskelija-asunnoissa

Rakennamme ainutlaatuisia siltoja Lauttasaaren opiskelija-asunnoissa

”He lauluista rakensivat sillan toisilleen ja varovasti astuivat ensimmäisen askeleen. Silta seisoi paikallaan, se hyvin jaksoi heitä kannattaa.” (Katriina Honkanen, Silta, 1998)

Lauttasaari on Länsi-Helsingissä sijaitseva merellinen kaupunginosa, joka yhdistyy siltojen avulla kantakaupunkiin. Saarella toimii myös Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön asumisyksikkö Lauttasaaren opiskelija-asunnot yhteistyössä HOAS:n kanssa.

Tarjoamme vammaispalvelulain mukaista asumispalvelua vammaisille opiskelijoille. Vammaispalvelulaki perustuu inkluusioon eli YK:n ja UNESCO:n piirissä kehitettyyn ajattelutapaan, jossa korostetaan kaikkien vammaisten henkilöiden oikeutta kuulua tavallisiin yhteisöihin sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin omiin erillisiin palvelujärjestelmiinsä. Lauttasaaren asumispalvelumme on valtakunnallisesti tarkasteltuna ainutlaatuista: missään muualla ei ole mahdollisuutta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen samassa talossa yhdenvertaisesti muiden, vammattomien opiskelijoiden kanssa.

Asukkaamme, Helsingin yliopistossa kognitiotiedettä ja fysiologiaa opiskeleva Ilari Kousa, 31, kuvailee:
– Lauttasaaressa on muodostunut hyviä kontakteja sekä vammaisiin että vammattomiin asukkaisiin. Ajatus, että kaikille annetaan mahdollisuus luoda ihmissuhteita, on tärkeä.
Asumispalvelut ja sosiaalipalvelujen käytännöt ovat siltoja ihmisten välillä heidän rakentaessaan hyvinvoinnin polkua yhdessä. Ilari jatkaa inkluusion pohtimista toteamalla, ettei asennemuutosta nähdä koskaan, ellei inkluusiota tapahdu.
– Ei karsinoida ihmisiä vamman takia. Usein tätä kuitenkin tapahtuu. Laaja-alainen muutos edellyttää pitkäjänteistä yhteiskunnan rakenteiden ja asenneympäristöjen kehittämistä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen Kaste-ohjelman tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen. Painopistettä on haluttu siirtää ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen koko väestössä. Vammaisen kohdalla tämä tarkoittaa useiden elämää kannattelevien asioiden tarkastelua kuten asumista, vapaa-ajanviettoa, opiskelua ja työssäkäyntiä.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiössä haluamme olla rinnalla- ja edelläkävijä, siltoja rakentaessa ja askeltaessa. Asumispalvelumme juhlivat elokuussa 40 vuotista taivaltaan. Työmme vammaisten opiskelijoiden hyväksi Lauttasaaressa jatkuu.

”Monet myrskyt siltaa ravistaa, tulva sitä koettaa irroittaa. Se yhä vain jää paikoilleen, ja jää myös viesti sillan kaiteeseen.” (Katriina Honkanen, Silta, 1998)

Laura Tolkkinen
Johtaja, Lauttasaaren opiskelija-asunnot
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
http://www.vamlas.fi