Rehti kilvoittelu piristää kuntataloutta – kunnan kymmenen lupausta yrittäjille

Rehti kilvoittelu piristää kuntataloutta – kunnan kymmenen lupausta yrittäjille

Haluatko olla paras ja houkuttelevin? Kunta voi menestyä pitämällä yrittäjyyden edellytykset ovat kunnossa. Pieni kilpailuhenkisyys kannustaa parantamaan tuloksia ja toivottavasti lähivuosina näemme entistä kovempaa kilpailua siitä, missä kunnassa on parhaat elinkeinoedellytykset.

Menestys on mahdollista jokaiselle kunnalle. On tärkeää huolehtia elinvoimasta koko kunnan alueella. Suuri osa kuntien yrityksistä sijaitsee ja ponnistaa maaseudulta. Ilman menestyvää maaseutua ei kunnalla ole muutoinkaan menestymisen edellytyksiä. Työkalupaketin voi tiivistää kymmeneen ohjeeseen, jotka kunnassa voivat konkretisoitua kymmeneksi kuntapäättäjän yrittäjälupaukseksi.

1. Luota, kannusta ja mahdollista
Kaikki viisaus ei ole kuntaorganisaatiossa. Kuntapäättäjän kannattaa luottaa yrittäjän kykyyn tarjota paras ratkaisu ongelmaan, antamalla yrittäjille mahdollisuuden.

2. Luvita ja sujuvoita
Yritystoimintaa ei synny ellei kunta varmista lupaprosessien olevan kunnossa ja toimivan nopeasti.

3. Tunne yrittäjäsi
Tuntemalla kunnan yrittäjät, saa kunta varmuudella parhaat neuvot yrittäjyyden edistämiseen.

4. Käytä kuntasi alueen tuotteita ja palveluita
Julkiset hankinnat ovat monelle yrittäjälle keskeinen osa elinkeinoa. Hankinnat tulee tehdä niin, että pienemmätkin yritykset pääsevät mukaan kisaan.

5. Auta työllistämisessä ja työllistymisessä
Iso ongelma maaseutuyrityksissä on työvoimapula. Kunta voi antaa neuvontaa, auttaa työpaikkojen ja -tekijöiden etsimissä tai vaikkapa asuntojen järjestämisessä.

6. Huolehdi infrasta
Jos ihmiset ja data eivät pääse liikkeelle, ei kunnassa ole myöskään elinkeinotoimintaa.

7. Ymmärrä koko kunnan aluetta
Yritys saattaa toimia sadan kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Tehdäänkö päätökset vain keskusta-aluetta ajatellen vai ymmärretäänkö maaseudun yrittäjää?

8. Tee fiksua maapolitiikkaa
Erilaiset yrittäjyysmuodot vaativat erityyppisiä alueita. Kunta voi mahdollistaa yrittäjyyttä mm. maanhankinnalla ja maankäytönsuunnittelulla, ei maksimoimalla tulojaan tonttien myynnistä.

9. Edistä markkinoiden toimivuutta
Kunnan kannattaa aina miettiä viekö oma toiminta tilaa paikallisilta yrittäjiltä vai luoko uusia mahdollisuuksia

10. Arvioi päätösten maaseutuvaikutukset
Maaseutuvaikutusten arviointi auttaa ymmärtämään kuntapäätösten vaikutuksia maaseudun yritysten toimintaedellytyksiin.
Jos itse olisit yrittäjä, millaiseen kuntaan haluaisit asettua?

Marko Mäki-Hakola
Elinkeinojohtaja
MTK