Rintojen omatarkkailu kannattaa!

Karolina Sivonen, kätilö YAMK, järjestösuunnittelija Tunne rintasi ry:ssä26.5.2021

Rintasyöpä koskettaa suurta määrää suomalaisia. Se on naisten yleisin syöpä, jota löytyy noin 5000 uutta tapausta vuosittain. Keski-ikä taudin toteamishetkellä on noin 60 vuotta, mutta myös nuoremmat voivat sairastua. Miehillä sairastumisia todetaan 20-30 tapausta vuosittain, muista sukupuolista ei ole tilastoja.

Rahassa mittaamattoman inhimillisen haitan lisäksi rintasyövällä on suuri kansantaloudellinen merkitys. Suomen Syöpärekisterin (2019) tutkimuksen mukaan rintasyöpäpotilaan hoitokustannukset ovat sitä suuremmat, mitä nuorempi potilas on kyseessä ja mitä pidemmälle syöpä on levinnyt. Kustannusten vaihtelu ikäryhmien mukaan on 19 000-41 300 euron ja levinneisyyden mukaan 16 800-47 300 euron väliltä. Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa sen hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta. Siksi on tärkeää tietää rintasyövän oireista ja siitä, miten rintojen terveyttä voi seurata itse.

Rintojen omatarkkailulla tarkoitetaan tietoa rintasyövän oireista ja oman kehon voinnista sekä taitoa tehdä omatarkkailua säännöllisesti. Tämä antaa valmiuksia omasta terveydestään huolehtimiseen, tukee oman kehon ja elintoimintojen tuntemusta ja ohjaa ymmärtämään terveystottumusten ja elintapojen merkitystä.
Omatarkkailu on menetelmänä edullinen ja lähes jokaisen käytettävissä. Siten se lisää yksilön mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä, mikä on yksi hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden eriarvoisuutta vähentävän sosiaalisesti kestävän kehityksen edellytyksistä.

Rintasyöpä voidaan havaita mammografiassa eli rinnan röntgenkuvauksessa, rintojen omatarkkailulla ja lääkärin tutkimuksen avulla. Mammografiaseulonnoissa (50-69-vuotiaat) löydetään 40% rintasyövistä. Merkittävä osa, noin 60%, havaitaan muilla tavoin, esimerkiksi itse tai terveydenhuollon ammattilaisen löytämänä. Rintasyövästä parantuu yhä useampi, aikaisemman hoitojen aloittamisen ja hoitomenetelmien kehittymisen ansiosta. Suomessa noin 91% potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta. Omatarkkailu on terveyttä edistävää, mammografiaseulontoja täydentävää toimintaa, josta kannattaa välittää tietoa kunnan palvelujärjestelmässä ja esimerkiksi terveystiedon opetuksessa. Terveyden edistäminen on panostus tulevaisuuteen.

Lue Tunne rintasi ry:stä, rintasyövästä ja omatarkkailusta sekä tutustu maksuttomaan aineistoomme osoitteessa: tunnerintasi.fi. Nähdään Kuntamarkkinoilla!