Sähkön ympäristötuoteselosteella tietoa elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista

Päivi Hiekkanen, tarjouspäällikkö - julkinen sektori, Vattenfall Oy24.6.2021

Kuntien ympäristötyöllä on suuri merkitys kamppailussamme ilmastonmuutosta vastaan. Julkisten hankintojen avulla iso osa kunnista hankkii uusiutuvaa energiaa käyttöönsä. Sähkön kuluttajille on entistä tärkeämpää, että sähkö on tuotettu kestävästi ja ympäristövaikutuksista on tarjolla riittävästi tietoa.

Elinkaarianalyysejä (LCA) käytetään erilaisten tuotteiden ympäristövaikutusten selvittämiseen. Elinkaarianalyysi on kansainvälisesti standardoitu menetelmä (ISO 14040), jolla ympäristövaikutukset voidaan ilmoittaa lukemina (esim. resurssien käyttö, päästöt ja jätteet). Se perustuu ympäristövaikutusten tunnistamiseen koko elinkaaren ajalta ”kehdosta hautaan” -periaatteella. Sähkönhankkija saa näin tietoa sähkön eri tuotantomuotojen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja pystyy tekemään tietoisempia valintoja.

Elinkaarianalyysien tekemiseen ei ole yhtä yksittäistä tapaa tai menetelmää. Me Vattenfallilla olemme käyttäneet elinkaarianalyyseja jo vuodesta 1993. Olemme halunneet varmistaa elinkaarianalyysistä saadun ympäristödatan laadun valitsemalla riippumattoman tahon EPD®-ympäristötuoteselosteen. EPD on lyhenne sanoista Environmental Product Declaration. Se on järjestelmä, joka tarjoaa puolueetonta, laadultaan varmistettua ja vertailukelpoista tietoa ympäristövaikutuksista. Ympäristötuoteseloste antaa siis asiakkaalle tarkkaa tietoa, mitä voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa laskennoissa tai vastuullisuusraportoinnissa.

Saimme ensimmäisenä yrityksenä maailmassa vuonna 1993 EPD®-järjestelmän mukaisesti sertifioidun elinkaarianalyysiin pohjautuvan ympäristötuoteselosteen Norlannissa sijaitsevalle Luulajanjoen vesivoimalaitoksellemme. Nyt Vattenfallilla on ympäristötuoteselosteet pohjoismaiselle vesi-, tuuli- ja ydinvoiman tuotannolle.

Elinkaarimenetelmästä on hyötyä myös sähköntuottajalle. Esimerkkinä voimme ottaa tuulivoimalaitoksen. Kun mietimme sen päästöjä, mukaan tulee laskea kaikki päästöt voimalaitoksen rakentamisesta, materiaalin kulutuksesta ja sen valmistuksesta alkaen voimalaitoksen ylläpitoon ja korjauksiin sekä voimalaitoksen purkamisesta aiheutuviin päästöihin. Tuulivoiman tuottajalle menetelmä on työkalu, joka antaa tietoa siitä, missä ympäristövaikutus on suurimmillaan. Tällöin voidaan ryhtyä toimiin prosessien ja tuotantoketjun ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Täältä voit löytää Vattenfallin pohjoismaisen sähköntuotannon ympäristöselosteet: www.environdec.com.

Päivi Hiekkanen, tarjouspäällikkö – julkinen sektori, Vattenfall Oy