Selvitetään yhdessä, mistä sisäilmaongelmissa on kyse!

Selvitetään yhdessä, mistä sisäilmaongelmissa on kyse!

Rakennusten sisäilman epäpuhtaudet voivat esiintyä ja kulkeutua ihmisen elimistöön kolmessa eri olomuodossa: hiukkaset, kaasut ja nesteet (vesihöyry). Näille kolmelle haitta-aineiden eri olomuodoille tarvitaan omat keräysmenetelmänsä. Hiukkas- ja kaasujenkeräysmenetelmät ovat saaneet rinnalleen uuden nesteenkeräysmenetelmän, joka on kehitetty sisäilman nestemäisten haitta-aineiden keräämiseen. Tutkimuksissa on havaittu, että sisätilahomeet tuottavat toksiineja nestepisaroina eikä itiöinä eli hiukkasina.

Näyte kerätään suoraan sisäilmasta, tiivistämällä sisäilman vesihöyryä E-keräimen kylmälle pinnalle hiilihappojään avulla. (sisailmatutkimuspalvelut.fi) Näytteestä tehdystä toksisuusmäärityksestä saadaan tutkittua tietoa sisäilman laadusta. (ficam.fi)
Hallitusohjelmassa todetaan, ettei sisäilmaongelmahaittoja ole onnistuttu merkittävästi vähentämään. Tutkimukseen on panostettava ja uusille menetelmille on tarvetta.

Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy on kehittänyt uuden menetelmän ongelman ratkaisemiseksi. Menetelmällä kerätään huurrevesinäyte, joka paljastaa sisäilman kokonaistoksisuuden. Toksisuutta aiheuttavat pääasiassa:
1. Myrkylliset aineet rakennuksen ylläpidossa.
2. Uudet rakennusmateriaalit, jotka sisältävät biosidejä.
3. Rakenteessa oleva piilevä vaurio, joka tuottaa mykotoksiineja.
Ulkoilman toksisuus on helppo selvittää ottamalla ulkoilmasta vertailunäyte.

Jotta sisäilman toksisuuden lähde saadaan selville, tulee huurrevesinäytteestä tehdä kemiallinen analyysi. Tämän ratkaisemiseksi ehdotan Suomen kunnille yhteistyötä seuraavalla tavalla:
Otetaan kunnan kiinteistöistä viisi näytettä ja tutkitaan niiden toksisuus. Tuloksen ollessa toksinen, tutkitaan näytteen kemiallinen koostumus, jolloin saadaan selville toksisuuden aiheuttaja.

Pienenä yrityksenä en pysty tähän yksin, mutta jos kunnat osallistuvat ongelman selvittämiseen ja kustannukset jaetaan, saamme selville, mistä sisäilmaongelmat johtuvat. Tästä tutkimuksesta hyötyvät kaikki osapuolet. Saamme tutkittua tietoa, ja näin ratkaisemme visaiset sisäilmaongelmat yhdessä. Tapaamisiin Kuntamarkkinoilla 3 krs. osasto 3.10. Pilottikunnan valitsemme kaikkien osastolla käyneiden kesken.

Lisätietoa: Kirja “Diagnostisia työkaluja rakennusten patologiaan” löytyy kirjoittamalla Googleen: ISBN 978-952-93-7929-3.

Elisa Aattela, Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy