Siirtokelpoinen tila on kaikkea muuta kuin parakkirakennus

Maarit Kokkonen, Sikla Oy6.7.2021

Metalliset parakkirakennukset nököttävät rakennustyömaan kyljessä. Parakit toimittavat koulun virkaa sillä välin, kun varsinaista kiinteistöä rakennetaan. Siinä lienee yleisin mielikuva, joka syntyy edelleen siirtokelpoisista tiloista puhuttaessa. Siirrettävissä oleva tila on kuitenkin tänä päivänä näyttävä rakennus, jota ei silmämääräisesti kiinteästä rakennuksesta edes erota. Siitä pitävät huolen nykyaikaisesti valmistettavat, puurakenteiset tilamoduulit, joista syntyy esimerkiksi kouluja, päiväkoteja, hoivakoteja ja puukerrostaloja, ja joita valmistetaan nyt Siklan Siikalatvalle avatussa upouudessa elementtitehtaassa.

Ensimmäiset siirtokelpoiset tilat nähtiin Suomessa jo 70-luvulla, jolloin ne palvelivat lähinnä väistötiloina. Puhuttiin parakkikouluista, joihin oppilaat sijoitettiin odottamaan varsinaisen koulurakennuksen valmistumista. Vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana siirtokelpoisista tiloista on tullut varteenotettava vaihtoehto pysyville rakennuksille.

Siirtokelpoisen tilan hienous piilee siinä, että sen voi nimensä mukaisesti siirtää paikasta tai vaikka kaupungista toiseen. Lisäksi siirrettävä tila on varsin muuntojoustava, sillä samaa tilaa voi hyödyntää eri käyttötarkoituksiin tilan sijoituspaikkaa vaihtamalla, elementtejä lisäämällä tai niitä muutoin muokkaamalla. Siirrettävä tila on myös kokonaistaloudellisesti fiksu valinta erityisesti silloin, kun tilan tarve on väliaikainen.

Siirrettäville tiloille löytyy kysyntää ennen kaikkea kunnissa, joissa investointi esimerkiksi pysyvään koulurakennukseen ei ole taloudellisesti järkevää. Kun oppilasmäärän arvioidaan laskevan tulevaisuudessa, ei kiinteän koulun rakentamiselle ole perusteita – riskinä kun on, että muutaman kymmenen vuoden päästä rakennukselle ei ole riittävästi käyttäjiä, tai että se on kokonaan tyhjillään. Siirtokelpoisuus ratkaiseekin monen kunnan tilahaasteet, kun tila voidaan tarpeen mukaan siirtää muualle tai muuntaa aivan toiseen käyttötarkoitukseen.

Väliaikaistarvetta palvelevat toimisto- ja liiketilat, tai koulut ja päiväkodit, joiden elinkaari on viidestä pariinkymmeneen vuotta, kannattaa siis toteuttaa siirtokelpoisina. Kun siirrettävän tilan vielä hankkii vuokramallilla, jolloin tilaaja ei omista tarvitsemaansa tilaa, on kiinteistöriskikin vähäinen, toisin kuin pysyväistilahankintojen kohdalla.

www.sikla.fi/ratkaisu/siirtokelpoiset-tilat/

Maarit Kokkonen, Sikla Oy