Siklalla hoivakotien asukkaiden ja työntekijöiden kokemus on tärkeässä roolissa

Siklalla hoivakotien asukkaiden ja työntekijöiden kokemus on tärkeässä roolissa

Me Siklalla puhumme hieman eri kieltä muiden rakennusliikkeiden kanssa. Siinä missä valtaosa alan toimijoista keskittyy rakennukseen yrityksen tärkeimpänä asiakkaana, meillä toiminnan ytimessä on tilan käyttäjä. Vaikka suunnittelemme ja rakennamme monipuolisesti hoiva- ja päiväkoteja, kouluja, koteja sekä toimitiloja, yhteinen nimittäjä kaikelle toiminnallemme löytyy tilojen käyttäjistä. Meidän mielestämme tilan käyttäjä tietää ja tuntee parhaiten, kuinka tila käytännössä toimii ja kuinka se häntä palvelee. Missionamme onkin tuottaa parempia käyttäjäkokemuksia jokaiselle käyttäjällemme, olipa kyseessä sitten omakotiasukas, hoivakodin ikääntynyt vanhus, koulun opettaja, päiväkodin keittäjä tai liikekeskuksen yrittäjä.

Parempien käyttäjäkokemusten selvittämisen perustaksi teimme laajan sähköisen kyselyn ja lukuisia haastatteluita, joissa saimme tietoa siitä, mikä käyttäjän näkökulmasta tiloissamme toimii ja mitkä seikat voisivat toimia vieläkin paremmin. Kyselyissä ja haastatteluissa saimme positiivista palautetta siitä, että rakentamamme tila on juuri käyttäjiään varten tehty ja suunniteltu, ja tila miellyttää käyttäjiensä silmää. Esteettömyys, esteettisyys, monikäyttöisyys ja toimivuus nousivat esiin yleisimmin positiivisesti koettuina osa-alueina. Erityisen tärkeää meille oli kuitenkin saada tietoomme ratkaisut, jotka tilojemme käyttäjien mielestä eivät arjessa vielä toimi ihanteellisesti. Kehittämistä vaativiksi osa-alueiksi kohteissamme nimettiin toimintojen sijoitteluun, tilakokoon ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä seikkoja. Näitä seikkoja parantamalla ja kehittämällä pääsemme lähemmäksi sitä, miksi olemme olemassa: tuottamassa parempia käyttäjäkokemuksia.

Hoiva- ja palvelukodeissa asukkaiden ja hoitajien kokemus on todella tärkeässä roolissa. Me kaikki tarvitsemme turvallisia ja toimivia tiloja, mutta erityisen tärkeää turvallisuus ja toimivuus on heille, joiden arki on haasteellista, ja jotka tarvitsevat aktiivista tukea elämässään. Hoivakoteja suunniteltaessa tuleekin ottaa tarkasti huomioon käyttäjien erikoistarpeet. Viihtyisyys ei kuitenkaan saa jäädä käytännöllisyyden jalkoihin, sillä kukaan ei halua asua sairaalassa.

Haluamme kääntää koko hoivakotirakentamisen toimialaa kohti käyttäjien huomioimista ja tarjota kodikkaita, yhteisöllisiä ja turvallisia tiloja, joissa viihtyy niin asukas kuin henkilökuntakin. Ainakin sen verran me hoivakotien rakentajana pystymme asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttamaan.

Perttu Aikkila, liiketoimintajohtaja, Siklatilat Oy