Siklalla tilat suunnitellaan käyttäjäkokemusten pohjalta – kuusi kiinnostavaa kehityssuuntaa

Sikla Oy, Perttu Aikkila30.5.2022

Kuka olisikaan parempi asiantuntija tilojen toimivuuden arvioinnissa kuin niiden käyttäjä? Päiväkodin, koulun tai palvelukodin käyttäjät, asukkaat ja tietenkin myös henkilökunta tietävät parhaiten, mitkä ratkaisut tilassa toimivat ja minkälaisia yksityiskohtia voisi vielä hioa.

Me siklalaiset keräämme kokemuksia tilojen käytännön toimivuudesta, jotta voimme hyödyntää näitä tietoja uusien tilojen suunnittelussa. Vain näin toimimalla on mahdollista innovoida jotain aivan uudenlaista – sellaista, jota ei ehkä ole osattu vielä edes tilata.

Miltä käyttäjäkokemusten mukaan suunnitellut tulevaisuuden tilat sitten näyttävät? Seuraavat mielenkiintoiset kehityssuunnat ohjaavat nyt tilasuunnitteluamme.

1. Käytävätön pohjaratkaisu
Tavanomaisesta poikkeaville pohjaratkaisuille on nyt entistä enemmän tilausta. Siksi suunnittelemme nyt siipimallisten rakennusten sijaan kehämäisiä tilaratkaisuja, joissa perinteisiä käytäviä ei juuri ole.

2. Muunneltavuus
Tulevaisuuden tila on mahdollisimman muuntojoustava: käyttäjien ei tarvitse toimia tilojen ehdoilla, vaan tila muokkautuu käyttäjien mukaan.

3. Laajat lasipinnat
Esimerkiksi päiväkodissa lapsia on helpompi pitää silmällä, kun lasipintoja on mahdollisimman paljon. Siksi näyttäviä, korkeitakin lasipintoja tullaan hyödyntämään Siklan uusissa tiloissa entistä enemmän.

4. Toimiva piha-alue
Toimiva tila ei rajoitu vain seinien sisäpuolelle, vaan jatkuu luontevasti myös piha-alueelle. Pihan toimivuus on tärkeää päiväkotilaisille ja koululaisille, mutta yhtä lailla hoivakotien asukkaille. Siksi onkin oleellista, että rakennuksen pihakokonaisuus suunnitellaan aina sen käyttäjien erityistarpeet huomioiden.

5. Tarkoituksenmukaiset varastotilat
On entistäkin selvempää, että varastotila ei ole koskaan vain pelkkä varastotila. On tilojen käyttäjien tarpeista kiinni, minkälaista säilytystilaa kokonaisuuteen on tarpeen integroida ja miten varastotilat sijoitellaan.

6. Pienet yksityiskohdat
Pienillä yksityiskohdilla voi olla yllättävän paljon merkitystä – siksi Sikla hienosäätää yksityiskohtia entistä perusteellisemmin, jotta kokonaisuus olisi käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman toimiva ja harmoninen.

Kun kaikki yksityiskohdat pintamateriaaleista teknisiin ratkaisuihin on hiottu kokonaisuuteen sopivaksi, on tulevaisuuden tila käyttäjäystävällisempi kuin koskaan aiemmin.

Voit lukea tämän artikkelin pidemmän version yksityiskohtaisempine perusteluineen osoitteesta www.sikla.fi/inspiraatio.