Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tiedolla parempia palveluja

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Miia Nahkuri 9.9.2022

Jo pitkään on puhuttu tiedolla johtamisen merkityksestä. Kerätyn tiedon perusteella pyritään ennakoimaan eri toimenpiteiden ja tapahtumien syy-seuraussuhteita ja vaikutusta tulevaisuudessa. Päätöksenteon tulisi aina perustua ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon.

Jotta perustettavat hyvinvointialueet sekä kunnat pystyvät toimimaan tehokkaasti yhdessä ja tarjoamaan asukkailleen oikeantyyppisiä palveluja, ne tarvitsevat oikeaa ja ajantasaista tietoa alueen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tarjottavien sote-palvelujen kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Mahdollisimman laajan kuvan muodostamiseksi kannattaa hyödyntää myös järjestöissä olevaa asiantuntemusta ja tietoa.

Järjestöissä on erityisasiantuntijuutta ja paljon ihmisten arjen tuntemusta. Kun tämä yhdistetään julkisen sektorin keräämään tietoon, saadaan parempi kokonaiskuva alueen väestön tilanteesta. Järjestöt ovat merkittäviä toimijoita alueiden asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä ja vahvistamisessa. Järjestöt lisäävät osallisuutta ja antavat vaikuttamismahdollisuuksia henkilöille, joiden ääni kuuluu muuten heikosti yhteiskunnassa. Tätä kautta järjestötoimijoille kertyy huomattava määrä tietoa myös palveluiden kipukohdista. Tiedon ja arvioinnin systemaattinen keruu mahdollistaa toiminnan tehokkaan seuraamisen ja kohdentamisen.

Myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtakunnallisen kattojärjestö SOSTE tarjoaa ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi muun muassa erilaisten barometrien muodossa. Tänä vuonna julkaistu Sosiaalibarometri 2022 paljasti, että kolmasosa kuntien sote-johtajista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreista näki riskin, että joidenkin ihmisryhmien hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ heikkenee hyvinvointialueiden käynnistyessä. Tällaiset signaalit on erittäin tärkeää huomioida muutosvaiheessa.

Resurssien kohdentaminen vaikuttaviin palveluihin on entistä tärkeämpää kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla. Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

Tule kuulemaan järjestötiedon mahdollisuuksista lisää SOSTEn pisteelle Kuntamarkkinoiden osastolle 3A5!
Osallistu myös tietoiskuumme Sote- järjestöt päättäjien tukena verkossa keskiviikkona 14.9. klo 9.-9.20!