Sosiaali- ja terveysjärjestöt mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunnissa ja hyvinvointialueilla

Järjestöjen sote-muutostuki, Anita Hahl-Weckström5.9.2022

Sote-uudistuksen myötä vastuu ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä jakautuu vuoden 2023 alusta lähtien kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Vastuun jakautuminen on herättänyt ennakkoon huolta, joka on syytä ottaa vakavasti sekä kunnissa että hyvinvointialueilla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtakunnallisen kattojärjestön SOSTEn Sosiaalibarometrin 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityiskatsauksen mukaan jopa kolmasosa kuntien sote-johtajista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreista näki riskin, että joidenkin ihmisryhmien hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ heikkenee hyvinvointialueiden käynnistyessä.

Huolta herätti etenkin ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta. Se tarkoittaa esimerkiksi seniorikuntosaleja, vertaistukiryhmiä, kerhoja, tukea sopimuksettomille omaishoitajille, ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä, terveystarkastuksia ja päivätoimintaa.

Sote-uudistuksen toimeenpanossa onkin tärkeää pitää huolta siitä, että kunnan yhteys ikäihmisten tilanteeseen ja tarpeisiin ei katkea. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on panostettava sekä kunnissa että hyvinvointialueilla, ja työhön on syytä ottaa mukaan kaikki alueelta ja kunnista jo ennestään löytyvä osaaminen. Tarvittavaa osaamista on esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöissä, jotka ovat jo pitkään olleet kuntien kumppaneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Sote-järjestöt toimivat eri ihmisryhmien kanssa aina vauvaperheistä ikäihmisiin. Niille on kertynyt paljon hyviä toimintamalleja ja osaamista eri ihmisryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, mikä kuntien ja alueiden kannattaa hyödyntää.

Jotta kunnat ja hyvinvointialueet saavat sote-järjestöjen osaamisen ja voimavarat käyttöönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, niiden on kannattavaa tukea järjestöjä. Sote-järjestöistä iso osa toimii pelkästään vapaaehtoisvoimin, joten panostukset järjestöjen avustuksiin ja tiloihin ovat investointeja, jotka maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin.

Tule kuulemaan lisää järjestöyhteistyön mahdollisuuksista Järjestöjen sote-muutostuen pisteelle Kuntamarkkinoiden osastolle 3A5!

Osallistu myös tietoiskuihimme verkossa keskiviikkona 14.9. klo 9.30–9.50 ja torstaina 15.9. klo 9.30–9.50!

Anita Hahl-Weckström
Hankepäällikkö
Järjestöjen sote-muutostuki

Kuva: Veikko Somerpuro