Sosiaalihuollossa on edessä iso muutos – mistä oikein on kyse?

Sosiaalihuollossa on edessä iso muutos – mistä oikein on kyse?

Mitä sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutos tuo tullessaan ja kuinka siihen voi varautua? Entä tiedätkö mitä tarkoittaa rakenteinen tieto tai sosiaalihuollon asiakastietomalli?
Kanta-arkiston käyttöönotto ja sitä kautta muutos tiedonhallinnassa tulee aiheuttamaan sote-uudistuksen ohella ison muutoksen myös sosiaalihuoltoon.

Kanta-arkiston käyttöönoton myötä kaikissa sosiaalipalveluja tuottavissa yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa otetaan käyttöön asiakastiedon rakenteinen ja määrämuotoinen kirjaaminen, rakenteinen tallentaminen sekä valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, eli Kanta.

Näin merkittävä muutos aiheuttaa monelle sekä yksityiselle että julkiselle sosiaalihuollon toimijalle painetta päivittää tai uusia tietojärjestelmiään vastaamaan uudistuvia vaatimuksia.

Onko teillä jo varauduttu uudistukseen?

Ensimmäisenä vinkkinä tulevaan tiedonhallinnan muutokseen on se, että Kanta-arkiston käyttöönottoa ei kannata mieltää ainoastaan vaatimuksena hankkia uusi järjestelmä tai päivittää olemassa oleva järjestelmä. Vaihtoehtoisesti voidaan pohtia ja visioida sitä, miten ICT-ratkaisuilla voidaan tukea pitkällä tähtäimellä sosiaalihuollon kehittymistä.
Tavanomaista käsitystä asiakastietojärjestelmästä tulee laajentaa: asiakastiedon säilönä ymmärretty järjestelmä ei vielä tue vaikuttavan sosiaalihuollon toimintaa, johtamista tai koordinointia.

Toisena vinkkinä on ymmärtää se, että kyseessä on huomattava muutos myös kirjaamiskäytännöissä ja asiakastietojen hallinnassa kokonaisuutena. Muutos vaatii tietojärjestelmien hankkijoilta ja kehittäjiltä hyvää käsitystä tavoiteltavasta ja ajankohtaisesta tilanteesta, tiedonhallintaan liittyvistä vaatimuksista sekä sote-palveluiden tulevaisuuden suunnasta.

Muutoksen johtaminen ja uusien käytäntöjen omaksuminen vaativat panostuksia organisaation koosta riippumatta.

Olemme koonneet oppaan sosiaalihuollon uudistuvan tiedonhallinnan tueksi, pääset lataamaan sen tästä. Oppaasta selviää, mistä tulevassa muutoksessa on kyse ja miten muutokseen voi varautua.

Suosittelen oppaan lataamista erityisesti, jos sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutos tulee koskettamaan omaa organisaatiotanne.

Jussi Lehto