Sote-päätöksentekoon tarvitaan vaan viisi sanaa

Sote-päätöksentekoon tarvitaan vaan viisi sanaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka koskettavat kaikkia, olipa kyse päätöksentekijöistä, terveydenhuollon ammattilaisista, potilaista ja omaisista.

Onko mahdollista pelkistää monimutkaiset sotekuviot yksinkertaisiksi asioiksi? Mielestäni on. Kysymys on lopulta resursseista, laadusta, osaamisesta, johtamisesta ja tasa-arvosta. Toivon, että nuo viisi sanaa ovat kirkkaana mielessä toteutettaessa soteuudistusta ja laadittaessa tulevaa hallitusohjelmaa.

Resurssit. Terveydenhuollolta ja soteuudistukselta odotetaan palvelujen parempaa saatavuutta ja kustannussäästöjä. Yhtälö ei ole mahdoton. Uudistus ei kuitenkaan toteudu ilman riittävää ja osaavaa henkilöstöä.

Laatu. Palvelujen saatavuutta ei saa lisätä laadun heikkenemisen kustannuksella. Laadukas hoito on asiakaslähtöistä, oikea-aikaista ja vaikuttavaa sekä kuntouttavaa. Näin syntyy kustannussäästöjä.

Osaaminen. Aika ajoin ehdotetaan kustannusten karsimista laskemalla alan koulutustasoa. Toki vähemmän koulutetuilla työntekijöillä olisi pienemmät palkat, mutta työ muuttuu yhä vaativammaksi ja samalla hoitokin paranee. Myös digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat hoitoa. Siksi koulutus- ja osaamistasosta ei voi tinkiä.

Ammattihenkilöiden osaamista on myös vielä käyttämättä tai se on epätarkoituksenmukaisessa käytössä. Potilaat eivät aina tarvitse lääkärin vastaanottoa. Hoitoa voidaan toteuttaa myös hoitaja- ja fysioterapiavastaanotoilla.

Johtaminen. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen on soteuudistuksen ydinkysymys. Se herättää myös intohimoja ja johtaa toisinaan eri ammattikuntien välisiin riitoihin. Kyse on kuitenkin hoidon laadusta, ei ammattikuntien kähinöistä.

Nyt on laskeuduttava sote-himmeleiden huipulta lähelle potilasta.
Hoitotyön johtajia kuten osastonhoitajia, apulaisosastonhoitajia ja ylihoitajia on vähennetty. Tämä heikentää soteuudistuksen toteutumista.

Johtamisen merkitystä on paljon tutkittu. Hyvä johtaminen vaikuttaa kustannustehokkuuteen, potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja alan vetovoimaan sekä alalla pysymiseen. Siksi hoitotyön johtajia, erityisesti osastonhoitajia, tarvitaan lisää ja heillä on oltava hoitotyön ammattilaisen tausta.

Tasa-arvo. Naisvaltaisella alalla on pienemmät palkat kuin vastaavasti koulutetuilla miesvaltaisilla aloilla. Jos epäkohtaa ei korjata, ei voida puhua tasa-arvosta suomalaisessa työelämässä. Asia on korjattava myös siksi, että meillä olisi sote-alalla työvoimaa.

Kirsi Sillanpää
Yhteiskuntasuhde- ja kehittämisjohtaja
Tehy ry