Sote-päätöksenteossa paikkatiedot kannattaa ottaa tehokäyttöön

Sote-päätöksenteossa paikkatiedot kannattaa ottaa tehokäyttöön

Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Julkishallinnon tuottamasta tiedosta 80 % on arvioitu sisältävän paikkatietoa. Tämä tieto voidaan valjastaa tehokäyttöön myös sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemissä.

Paikkatietoalusta-hanke käynnistyi 2017 ja se on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Paikkatietoalustan yksi osahankkeista tähtää maakuntien paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja sote on sen merkittävin osa.

Viime vuonna teimme kyselyn tulevien maakuntien organisaatioille siitä, miten he käyttävät paikkatietoja ja mitä haasteita nähtiin paikkatietojen käytössä. Kyselyssä selvisi, että sote-puolella paikkatietojen hyödyntäminen on laajamittaisesti vasta käynnistymässä. Paikkatiedon merkitys erityisesti strategisessa suunnittelussa, palveluiden mitoittamisessa sekä laajamittaisen tilannekuvan luomiseksi on tunnistettu.

Haasteita paikkatietojen hyödyntämisessä tai tuottamisessa oli verkkokyselyssä kohdannut 94 % kyselyyn vastanneista. Suurimmat haasteet koskivat yhteensopivuutta, aineiston hajanaisuutta ja maksullisuutta.

Paikkatietoalusta tuo tähän muutoksen. Alustan avulla varmistetaan, että julkishallinnon tuottama paikkatieto on saatavilla, se on laadukasta ja käytettävää. Prosessissa on tunnistettu sote-rekisterien paikkatietoistamisen tarve eli miten tiedot saadaan helposti muutettua paikkatietoina käsiteltäväksi. Tilastotietojen osalta paikkatietoalusta tulee tarjoamaan työkalun tähän. Kun alustaan vie tilaston, joka sisältää aluejakoon perustuvaan tietoa (esim. kuntajaotus) voidaan siitä julkaista automaattisesti paikkatietoaineisto tai jopa valmis rajapinta hyödynnettäväksi.

Sote-ekosysteemissä paikkatietoa voi hyödyntää monenlaisissa prosesseissa hyvin tuloksin. Esimerkiksi varautumisen sekä logistiikan puolella mahdollisuuksia on paljon. Potilastietojen yhdistäminen paikkatietoihin voi tuoda miljoonasäästöt. Tutustu käyttötapausesimerkkiin, jossa voi suunnitella sote-palveluverkostoa ja kokeilla, miten kansalainen voi valita itselle parhaiten sopivan palvelun: https://arcg.is/1uKGyD

Julkaisemme syksyllä analyysin, joka perustuu kansainvälisiin hyötytutkimuksiin, jotta saamme tarkemman kuvan millaisia taloudellisia hyötyjä Suomessa saadaan. Seuraa Paikkatietoalusta-hanketta verkossa www.paikkatietoalusta.fi ja tule kanssamme tekemään digiloikkaa – otetaan yhdessä paikkatiedot tehokäyttöön!

Antti Jakobsson, Paikkatietoalusta-hankkeen projektipäällikkö