“Sotesoppa” ei keskeytä lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä

“Sotesoppa” ei keskeytä lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä

Eduskunnan ”sotesoppa” hämmentää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyön (LAPE) tekijöitä. Hajanaiset palvelut on saatava toimimaan lapsi- ja perhelähtöisesti. Lapsille tulee saada ajoissa heidän tarpeisiinsa sopivaa tukea koulussa ja kotona. Lastensuojelun laatua pitää parantaa ja tarvetta vähentää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat vahvistaneet LAPE- työssä upeasti keskinäistä luottamustaan. Sivistystoimi-sote-yhteistyöstä ja ”lapsi keskiöön” -ajattelusta on tullut yhteistä. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta on antanut eettisen perustan. Kuntaliitto on tukenut uudistamista.

Työssä on päästy vasta alkuun. Mitä jos maakuntauudistus lykkäntyy tai jopa kaatuu? Mitä sen jälkeen, kun LAPE-hankkeet päättyvät?

LAPE -muutosohjelma on Sipilän hallituksen kärkihanke, joka tekee osaltaan sisältöä sote- ja maakuntauudistukseen. Toivottavasti lait eduskunnassa hyväksytään, se tukisi lasten yhdenvertaisuutta. Muutosohjelma ei kuitenkaan ole ”sote-riippuvainen”.

Hajanaiset palvelut on koottava asiakaslähtöisiksi joka tapauksessa, jos haluamme vähentää lasten hyvinvoinnin ja oppimisen eriarvoisuutta. Sitä tarvitaan myös, jos haluamme hillitä kustannusten kasvua esimerkiksi lasten erityispalveluissa.

Hankkeet päättyvät mutta LAPE-muutostyö ei lopu. Se vain muuttaa muotoaan. LAPE-muutosagentit jatkavat tehtävissään ensi vuonna ja keskittyvät kehittämistyön juurruttamiseen. Tueksi kuntien ja maakuntien välisen sivi- sote -yhdyspinnan vahvistamiseen he saavat viisi kunta-agenttia.

Lapsen asiakassuunnitelmia koskevan tiedon jakamisen yhteistä sähköistä alustaa sivistystoimen ja soten rajojen yli valmistellaan.

Jokaisen maakunnan alueelle valtio rahoittaa sivistystoimen ja soten johtoa ja päättäjiä valmentavan koulutuksen eli LAPE-Akatemian. Valmennus luo yhteistä lapsilähtöistä tahtotilaa jatkoon. Ammattilaisten yhteistyötä tukevat myös ITLA-säätiön levittämät vanhemmuuden tuen näyttöön perustuvat menetelmät.

Kansallisen lapsistrategian valmistelu on juuri alkanut. Se suuntaa tulevan hallituksen ohjelmaan. Sen tulee jatkaa palveluita kokoavaa kehitystyötä ja toimintakulttuurin uudistamista lapsen oikeuksien hengessä.

Lapset kasvavat kotikuntansa yhteisöissä: kotona, koulussa, harrastuksissa. Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa. Onnistuminen mitataan aikanaan siinä, miten lasten läheiset ihmissuhteet – niin vanhempiin kuin kavereihinkin – vahvistuvat ja miten hyvin lähiyhteisöissä voidaan.

Maria Kaisa Aula, hankejohtaja, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, Sosiaali- ja terveysministeriö

stm.fi/lape
Twitterissä #lapemuutos