Suomi.fi on avattu – mitä seuraavaksi?

Suomi.fi on avattu – mitä seuraavaksi?

Uusi Suomi.fi-verkkopalvelu avattiin kansalaisten käyttöön heinäkuussa. Itse palvelu on jo yli 10 vuoden ikäinen ja nyt julkaistu versio onkin kuin siirtyminen lapsuuden vuosista alkavaan nuoruuteen.

Muutos on merkittävä, sillä Suomi.fi kattaa nyt tiedot lähes kaikista kuntien ja virastojen tuottamista palveluista ja niistä palvelukanavista joista palvelu on saatavilla. Aiempi palvelumme koostui ensisijaisesti keskitetysti kerätyistä tiedoista hallinnon lomakkeista ja sähköisistä palveluista. Suomi.fi-palvelutietovarannon kautta uuden Verkkopalvelun sisältöä tuottavat nyt käytännössä kaikki julkiset organisaatiot. Ilman kuntien asiantuntijoiden merkittävää panostusta Suomi.fi palvelu ei olisi valmistunut, ei kasva jatkossa, eikä myöskään aikuistu kokonaiseksi yhden luukun asiointipalveluksi. Jo tehdyn työn päälle on nyt huomattavasti helpompi kehittää palvelua edelleen.

Loppuvuoden aikana Suomi.fi-palveluun tulee vielä merkittäviä uusia ominaisuuksia. Viestit-palvelu tuo julkisen hallinnon sähköisen viestinnän yhteen paikkaan, sähköiset valtakirjat mahdollistavat toisen puolesta asioinnin ja palvelussa julkaistaan uusia opastavia sisältöjä ja uusia palvelu- ja palvelukanavakuvauksia – erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Merkittävimpänä muutoksena Suomi.fin Yritykset ja yhteisöt -osio korvaa vuoden lopussa nykyisen Yrityssuomi.fin.

Kehitystyö jatkuu myös Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman päätyttyä. Olemme siirtyneet jatkuvan kehittämisen malliin, jossa palvelu ei tule koskaan valmiiksi vaan mukautuu sen käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Vuonna 2018 tuemme mm. käynnissä olevaa maakunta- ja sote-uudistusta ja kehitämme yritysten Viestit-palvelua, unohtamatta myöskään uusia opastavia sisältöjä ja palvelutietojen laadun parantamista. Kokeilemme robotiikan hyödyntämistä niin sisällöntuotannossa kuin laadunseurannassakin. Palvelutietovaranto puolestaan laajenee esteettömyys- ja saavutettavuustietojen ja laatutietojen tallennus- ja jakelupaikaksi.

Kuntamarkkinoilla löydät meidät koko markkinoiden ajan messuosastoltamme. Tule myös kuulemaan lisää kuntien palveluista uudistuvassa Suomi.fi-palvelussa tietoiskussamme keskiviikkona 13.9. kello 11. Jatkokehityksestä kerromme lisää torstaina 14.9 kello  13.00.

P.S. Suomi.fin lanseerauskampanja on käynnissä ja näkyy mediassa ja kauppakeskuksissa ympäri Suomen. Onhan oma kuntasi mukana Palvelutietovarannossa ja uudistuneessa Suomi.fissä?

 

Jani Ruuskanen