Tällaisessa koulussa opitaan parhaiten

Ossi Alastalo, toimitusjohtaja, Parmaco11.8.2020

Oppiminen ja etenkin avoimet oppimisympäristöt ovat olleet viimeisen vuoden aikana yksi tunteita herättävimpiä puheenaiheita julkisessa keskustelussa. Näkemyksiä on monenlaisia ja tutkimustietoa vasta vähän. Oppimisen metodit monipuolistuvat jatkuvasti, ja vaatimukset myös tilojen suhteen muuttuvat.

Niin paljon tragediaa kuin edelleen jylläävään epidemiaan liittyykin, tulee se viemään myös oppimista uusille urille ja edistämään vaihtoehtojen rohkeaa käyttämistä. Digitaaliset ratkaisut eivät kuitenkaan ole yksinään ratkaisu, vaan tarvitaan niin oppilaiden kuin kuntienkin näkökulmasta oikeanlaisia tiloja sekä tilojen ja tekniikan oivaltavaa yhdistämistä.

On kiistatonta, että koulutus on tärkeintä pääomaamme. Päiväkodissa ja peruskoulussa rakennetaan kriittisen tärkeä perusta tulevaisuuteen. Siksi oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimiseen on syytä käyttää aikaa, vaivaa ja rahaa. Tarvitaan laaja-alaista julkisten toimijoiden, tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä.

Oppimistilojen rakentajana pohdimme rooliamme tällä kentällä. Koska tavoitteenamme on toimittaa parhaita mahdollista tiloja niin oppimisen, turvallisuuden, ympäristön kuin taloudenkin kannalta, emme voi jäädä keskustelun sivustaseuraajaksi. Siksi aiomme pitää aktiivisesti yllä keskustelua ja oppia eri alojen asiantuntijoilta mahdollisimman paljon toimintamme tueksi.

Tiedostamme hyvin, että yhteisen näkemyksen muodostaminen oppimisympäristöjen vaatimuksista on haastavaa. Mutta jos keskustelua ei käydä on vaarana ajautua tilanteeseen, jossa mielipiteet ratkaisevat. Tutkittu tieto on lasten hyvinvoinnin kannalta kriittisen tärkeää. Haastammekin kaikkia alan ammattilaisia mukaan verkostoomme nettisivuillamme osoitteessa parmaco.fi/smarterlearning​​​​​​​.

Millaisessa koulussa sitten opitaan parhaiten? Vastaus on lopulta aika yksinkertainen. Koulut ja päiväkodit, joissa kaikilla lapsilla on ilo oppia ja henkilökunnalla on erinomaiset olosuhteet toteuttaa pedagogista työtään, ovat paikkoja, joissa opitaan parhaiten. Mitä se on kolmen, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua – emme tosiaankaan vielä tiedä, mutta istumme mieluusti itsekin koulun penkillä.

Oppimisen mahdollisuuksien jatkuvasti kehittyessä emme välttämättä saa parhaallakaan asiantuntijayhteistyöllä välimatkaa täydellisesti umpeen, mutta on tärkeää pysyä kehityksen mukana. Vain sillä tavoin takaamme tuleville sukupolville parhaat edellytykset ponnistaa tulevaisuuteen.