Talousraportoinnin automatisoinnilla kuntien taloustiedot tehokäyttöön

Talousraportoinnin automatisoinnilla kuntien taloustiedot tehokäyttöön

Elämme tiedonkeruiden kultaista aikaa. Kuukaudessa kuluu rupeama jos toinenkin raportoimiseen eri viranomaisille. Tähän on tulossa muutos, kun Valtiokonttori ryhtyy vuodesta 2021 keräämään taloustiedot useimpien tahojen puolesta.

Tilastokeskus kerää tällä hetkellä kaikkien kuntien, kuntayhtymien ja näiden liikelaitosten tilinpäätöstiedot vuosittain ja tietoja tulos- ja rahoituslaskelmien sekä taseen eristä otantana neljännesvuosittain. Samalla kun vastuuviranomainen vaihtuu, monipuolistuvat tiedonkeruiden sisällöt ja tietojen raportointitavat. Tiedonkeruisiin tulee niin sisällöllisiä kuin toiminnallisia muutoksia.

Vuodesta 2021 lähtien kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttoriin ensisijaisesti XBRL-muodossa. Tietojen raportointi on mahdollista automatisoida niin, että raportointityössä on mahdollisimman vähän, ellei jopa lainkaan manuaalivaiheita. Kun tiedot luetaan suoraan tietolähteistä automaattisesti, pysyy tieto muuttumattomana.

Siirtyminen määrämuotoiseen raportointi- ja julkaisutapaan avaa mahdollisuuden hyödyntää kertaalleen tuotettua taloustietoa järjestelmäriippumattomasti uusiin käyttötarkoituksiin. Kuntatalouden tietopalveluun raportoidut taloustiedot julkaistaan avoimessa rajapinnassa sekä erillisessä raportointipalvelussa heti, kun tietoja raportoiva kunta tai kuntayhtymä on ne hyväksynyt.

Ketäpä ei kiinnostaisi, miten naapurilla menee. Tuleva raportointipalvelu tarjoaakin valmiita raportteja kaikkien käytettäväksi. Yksi tietojen hyödyntämisen edellytys kuitenkin on, että tiedot ovat vertailukelpoisia. Tähän on panostettu viime vuosina erityisesti Julkisen hallinnon suositustyössä (JHS). Toisaalta ollakseen käyttökelpoisia, tietojen tulee olla oikein. Kuntatalouden tietopalvelu suorittaa automatisoitua tietojen tarkistusta, mutta lähtökohtaisesti kunnat ja kuntayhtymät ovat vastuussa taloustietojensa oikeellisuudesta.

Askarruttaako? Tule tapaamaan meitä Kuntamarkkinoilla! Tai laita Kuntatalouden tietopalvelua ja kuntien talousraportointia koskeva kysymyksesi yhteiseen palvelukanavaamme osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi. Kysymys ohjataan palvelukanavan kautta oikealle taholle vastattavaksi.

Laajempi kirjoitus on julkaistu osoitteessa www.valtiokonttori.fi/kuntadata.

Anne Melanen, Valtiokonttori
Minnamaria Korhonen, Kuntaliitto
Meri Ruuskanen, Tilastokeskus
Denis Galkin, valtiovarainministeriö
Timo Simell, Tieke
Mikko Mehtonen, Kuntaliitto