Tartutaanko kunnassanne koulukiusaamiseen toimivin keinoin?

Aseman Lapset ry, Heikki Turkka18.8.2022

Koulukiusaaminen ja kouluväkivalta nousevat keskusteluun usein järkyttävien tapausten kautta. Valitettavasti vakavat kiusaamistapaukset eivät ole harvinaisuuksia, vaan kiusaamista tapahtuu lasten ja nuorten arjessa hälyttävän paljon. Henkistä tai fyysistä väkivaltaa joutuu kohtaamaan viikoittain kahdeksan prosenttia alakouluikäisistä ja kuusi prosenttia yläkouluikäisistä.

Vakavan ja pitkittyneen kiusaamisen ja väkivallan vaikutukset ovat aina laajoja. Työssämme näemme jatkuvasti huoltajia, jotka ovat äärimmäisen huolestuneita, vailla tukea ja keinottomia. Monet opettajat, rehtorit ja oppilashuollon työntekijät ovat jaksamisensa rajoilla kiusaamistapausten vuoksi. Lapsista ja nuorista puhumattakaan.

Kouluterveyskyselyssä ilmenee ikäviä lukuja: esimerkiksi vain noin 40 prosenttia lapsista kokee, että aikuiset ovat kiinnostuneita heistä. Huolestuttavaa on myös se, että lähes 30 prosenttia 8. ja 9. -luokkalaisista nuorista kokee kiusaamisen jatkuneen tai pahentuneen sen jälkeen, kun on kertonut kiusaamisesta aikuiselle.

Vakaviin, pitkittyneisiin ja monimutkaisiin tilanteisiin on lähes mahdotonta perehtyä, mikäli aikuisilla ei ole aikaa pysähtyä konfliktien ja lasten asioiden äärelle – ja työskennellä niiden parissa monialaisesti muiden ammattilaisten kanssa.

Mitä voidaan tehdä, jotta lasten ja nuorten hyvinvointi ei olisi vaakalaudalla ja kiusaamistapauksiin pystyttäisiin tarttumaan nykyistä paremmin?

Aseman Lapset ry:n K-0-työ pureutuu vakaviin ja pitkittyneisiin henkistä tai fyysistä väkivaltaa sisältäviin tapahtumiin kouluissa ja niiden ulkopuolella. K-0-työntekijät ovat kunnan omia tai kunnan rahoittamia koordinaattoreita, jotka toimivat puolueettomasti ja ammattilaisten yhteistyötä tiivistäen.

Vuonna 2017 aloitettu K-0-työ on tällä hetkellä käytössä neljässä kunnassa. Vuosittain selvitetään noin sata kiusaamistapausta. Huoltajien ja koulujen palaute on ollut todella positiivista, sillä monen yhteisön tilanne on parantunut ja kiusaaminen saatu loppumaan. Vuosien varrella suurin osa tapauksista on ohjautunut poliisilta, mutta aiempaa useammin myös koulut osaavat pyytää apua, kun oma osaaminen ei enää riitä.

Voisiko teidän kunnassanne toimia nimetty henkilö, jonka voi pyytää mukaan selvittämään haastavia kiusaamis- ja väkivaltatilanteita?

Heikki Turkka

Tiimipäällikkö, kiusaamiseen puuttuva K-0-työ, Aseman Lapset ry

Lue lisää: www.asemanlapset.fi