Teknologian tehtävä on mahdollistaa monipuolinen oppiminen

Teknologian tehtävä on mahdollistaa monipuolinen oppiminen

Koulumaailmassa oppiminen on kaiken ytimessä. Oppilaat ovat nykyään jo valmiiksi diginatiiveja. Teknologian tehtävä on mahdollistaa monipuolinen oppiminen. Ajanmukaiset laitteet auttavat kouluja ja opetusta ottamaan hyppäyksen eteenpäin digitalisoitumisen tiellä. Myös koulujen ja oppilaitosten verkkoinfrastruktuurin ja laitehallinnan, joiden avulla varmistetaan langattoman verkon saumaton toiminta sähköisessä oppimisympäristössä, pitää olla suunniteltu vastaamaan opetuksen haasteisiin.

Kollaboraatio on olennainen osa nykyaikaista oppimisympäristöä ja miksei myös työelämää. Se tarkoittaa yhteistyötä ja viestintää paitsi ihmisten kesken, myös laitteiden ja ohjelmistojen välillä. Uudenlaiset työ- ja oppimisympäristöt ja niille ominainen yhteen pelaaminen asettavat entistä suurempia vaatimuksia laitteille, tietoturvalle ja verkkoteknologialle ja näiden hallinnalle. Modernissa ympäristössä päätelaitteet, ohjelmistot, isot näyttötaulut tai projektorit ja ohjausjärjestelmät keskustelevat saumattomasti keskenään aina tilanteen vaatimalla tavalla, vastaten kulloisiinkin tarpeisiin, oli kyse sitten auditoriosta, luokkahuoneesta tai vaikkapa etäoppimisesta.

Me Dustinilla olemme perehtyneet kollaboraation mahdollisuuksiin ja haasteisiin ja myös totetuttaneet käytännön ratkaisuja. Voin hyvillä mielin sanoa, että kollaboraation mahdollisuudet työpaikoilla ja oppilaitoksissa eivät ole vain sanahelinää, vaan asioita, joista on aidosti hyötyä.

Dustin on toimittanut tietokoneita, tabletteja ja palveluita hyvin erilaisiin tarpeisiin Kuntahankintojen sopimuksen kautta. Dustinilla on tiiviit suhteet laitevalmistajiin ja usein nämä ovat mukana tuomassa asiantuntemustaan asiakkaiden ratkaisuihin. Laajasti kuntakentässä liikkuvana toimijana Dustin pystyy myös kertomaan kokemuksia hankkeista ja toteutuksista ja tuomaan uusia ideoita niin opetukseen kuin yritystenkin ratkaisuiksi.