Tekoälyä ja prosessimuotoilua Kuntamarkkinoilla

CGI, Sami Sulkko2.9.2022

Tämän vuoden teemana on Hyvän elämän kunnat – kestävää tulevaisuutta rakentamassa. Kunnilla onkin kasvava tarve digitalisoitua rakentaakseen kestävän tulevaisuuden suurten muutosten keskellä ja palvellakseen asukkaitaan entistä paremmin.

Suuret muutokset ja taloudelliset haasteet ohjaavat kuntien kehitystä kohti tehokkaampaa palvelutuotantoa, jossa kuvaan astuvat digitalisaatio, prosessiautomaatio ja tekoäly.

Jos kaipaat kokonaisvaltaista lähestymistä organisaatiosi tehokkuuden parantamiseen, ota puheeksi proessimuotoilu K-kerroksen osastollamme. Sillä ei ratkaista vain yksittäisiä solmuja, vaan tarkastellaan koko prosessia ja tunnistetaan suurimmat tehostamisen paikat.

Prosessimuotoilua tukee Prosessilouhinta, joka paljastaa kriittisten prosessien pullonkaulat. Prosessilouhinnan löydöksillä nähdään organisaatio kuten se oikeasti toimii ja muuten näkymättömiksi jäävät ongelmat.

 

Prosessimuotoilusta tekoälyyn

Taloushallinnossa yksi tunnistettu tehostamisen paikka on ostolaskuissa ja tässä kuvaan astuu tekoäly. Sitä voidaan hyödyntää ostolaskujen reitityksessä ja tiliöinnissä.

Testasimme tekoälyä Joensuun kanssa ja 80 % laskuista onnistuttiin automatisoimaan – tule osastollemme kuulemaan lisää kokemuksista!

Tekoälyä voidaan käyttää paljon muuhunkin taloushallinnossa. Se on mullistanut talouden ennusteiden teon monipuolista dataa hyödyntäen. Taloustietoja voidaan yhdistää konkreettisiin käyttötapauksiin, ja niitä hyödynnetään talouden suunnittelussa.

Luokittelevaa tekoälyä voidaan hyödyntää ostolaskujen lisäksi kirjanpidon oikeellisuuden tarkistuksissa ja poikkeamien havaitsemisessa. Tekoäly oppii monimutkaisiakin päätöksentekologiikoita, kunhan sillä on aineisto, jonka perusteella se voi oppia.

Analysoivaa ja ennustavaa tekoälyä voidaan käyttää tehokkaaseen datan tarkasteluun myös suurissa tietomäärissä esimerkiksi kustannusten, kassavirtojen tai varastosaldojen osalta.

 

Tulevaisuuden älykkäitä kuntia rakentamassa

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä, jotta hyvän elämän tavoitteisiin on mahdollista päästä. Me CGI:llä autamme kuntia saavuttamaan kustannussäästöjä, kehittämään asukaslähtöisiä palveluita ja edistämään alueiden elinvoimaisuutta.

Aidot kohtaamiset luovat moninäkökulmaisen alustan eri toimijoiden välille yhteisen ymmärryksen rakentamiselle sekä uusien ideoiden kumpuamiselle.

Odotamme innolla kaikkia kohtaamisia Kuntamarkkinoilla!

Sami Sulkko, CGI