Terveellinen lattia – betonista tietenkin

Terveellinen lattia – betonista tietenkin

”Terve talo” on tärkeä teema rakentamisessa. Home- ja muut sisäilmaongelmat puhuttavat niin kouluissa kuin työpaikollakin. Myös lattian osalta korostetaan terveellisyyttä. Terveellisen lattian toteuttaminen lähteekin liikkeelle jo suunnittelusta.

Terveellisen lattian suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:
• Betonilattian kulutuskestävyys – DIN:n mukaan jopa jo 100 ihmisen päivittäinen kävely lattialla nostaa lattian kulutuskestävyysvaatimuksen samalle tasolle kuin kevyessä teollisuuskäytössä. Tätä ei aina osata ajatella esim. koulukohteiden tai aulatilojen lattioita suunniteltaessa
• Betonilattian pölyävyys on merkittävä riskitekijä terveyden kannalta. Tähän vaikuttaa paitsi kulu-tuskestävyys (kuluminen nostaa pölyä ilmaan) niin myös betonilattian pintakäsittely sekä hoito- ja ylläpito
• Betonilattian halkeilun kannalta on tärkeää, että lattian saumajako sekä itse lattiarakenne on suunniteltu niin, että betonin kutistumisen aiheuttama halkeiluriski on hallinnassa. Halkeillut lattia on terveysriski sekä puhtaanapidon kannalta (lika tunkeutuu halkeamiin) että myös lattian kulu-misen ja muiden vaurioiden kannalta
• Pintakäsittelyaineiden ja pinnoitteiden materiaalivalinnoissa tulee kiinnittää huomiota niiden mahdollisiin päästöihin, jotka voivat aiheuttaa allergia- ja muita terveysongelmia
• Pintakäsittelymateriaalit vaikuttavat myös lattian hoitoon ja ylläpitoon – hyvät pintakäsittelyaineet helpottavat lattioiden hoitamista ja vähentävät puhtaanapidossa tarvittavien kemikaalien määrää

Bermanto Oy on suurin suomalainen betonilattiayritys (ks. lisäinfoa www.bermanto.fi). Bermannon tär-keimpänä tavoitteena on tehdä asiakkaalle teknisesti ja taloudellisesti paras mahdollinen lattia, joka on terveellinen ja pitkäikäinen – tähän pääsemme ainutlaatuisella Bermanto®360 konseptillamme. Konsepti sisältää kaikki betonilattiatyön vaiheet – suunnittelu, materiaalit, urakointi, pintakäsittelyt, huolto ja ylläpi-to sekä lattian uusiminen sen elinkaaren päässä.

Voimme siis puolestanne hoitaa kaikki edellä mainitut toimenpiteet ja pitää lattianne kunnossa – myös terveellisyys huomioiden.

Täysin uutena osana Bermanto®360 prosessi tuo lattiaurakointiin huolto- ja ylläpitopalvelun. Bermanto suunnittelee lattialle tarkistus- ja ylläpito-ohjelman sekä sopivat tuotteet ja menetelmät niin, että lattian elinkaari on mahdollisimman pitkä.

Suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään seuraava lattiakohteenne terveellisesti!