Terveet tilat -toimintamalli syntyy yhdessä kuntien kanssa

Terveet tilat -toimintamalli syntyy yhdessä kuntien kanssa

Sisäilmaongelmat näyttäytyvät laaja-alaisena ja monitasoisena haasteena useille tahoille, mutta erityisesti ne haastavat kuntia.
Sisäilmaongelmat ja niistä syntyvät akuutit korjaus- ja investointitarpeet yhdistettynä taloudelliseen paineeseen luovat suuria haasteita suunnitelmalliseen ja ennakoivaan kiinteistönpitoon. Julkisten rakennusten tilatarve muuttuu jatkuvasti ja palveluverkkojen tulisi vastata tarvetta. Kunnat ovat sidoksissa olemassa olevaan rakennuskantaan ja toisinaan rakennukset sijaitsevat väärissä paikoissa tai eivät sovellu tarkoitukseensa.
Koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmien käsittely on julkista ja useiden tahojen yhteinen asia. Asioiden julkinen käsittely voi pahimmillaan näkyä myrskyisänä keskusteluna ja syvänä epäluottamuksena eri osapuolien kesken. Sisäilmaongelmien käsittely vaatiikin onnistumista avoimessa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa.
Kuntia sitovat useat velvoitteet yhtä aikaa. Esimerkiksi ilmastotavoitteiden, sisäilma-asioiden ja talouden yhteensovittaminen ei aina ole kivutonta. Kunnallinen päätöksenteko on arvovalintoja ja välillä joudutaan päättämään siitäkin, mihin jätetään panostamatta.
Kunnat ovat jo vuosia joutuneet painimaan näiden asioiden kanssa, toisinaan lopputulokseen on päästy vasta yritysten ja erehdysten kautta. Voikin sanoa, että kunnat ovat käyneet sisäilma-asioissa vaativan korkeakoulun.
Valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelman yhtenä tavoitteena on koota kuntien hyväksi havaitsemia käytäntöjä Terveet tilat -toimintamalliksi. Tarkoituksenamme on luoda yhdessä kuntien kanssa malli, jossa Suomen parhaat käytännöt on sovitettu toimivalla tavalla yhteen. Tilojen tarkastelussa otettaisiin huomioon terveellisyyden ja turvallisuuden lisäksi myös rakennustekniset, toiminnalliset ja muut vastaavat näkökulmat.
Terveet tilat -toimintamallia kehitetään vuosien 2019–2020 aikana alueellisissa työpajoissa, joissa kuntien hyväksi havaitsemia käytäntöjä esitellään ja jatkojalostetaan.
Tilaisuuksien paikat ja ajat
• Varkaus 1.10.2019
• Turku 19.11.2019
• Jyväskylä, 27.11.2019
• Tampere, 28.11.2019
• Pääkaupunkiseutu, 11.3.2020
• Vaasa, 24.3.2020
• Kouvola 31.3.2020
• Oulu 21.4.2020
• Rovaniemi 5.5.2020
Lisätietoja:
www.vnk.fi/terveet-tilat-2028
Twitterissä @TerveetTilat #TerveetTilat2028