Terveet tilat -toimintamalli tukee kuntia ennakoivassa kiinteistönpidossa

Katja Outinen, johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia2.12.2020

Terveet tilat -toimintamalli kokoaa tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta. Toimintamalli on suunnattu tukimateriaaliksi kunnille sisäilmahaasteiden ratkaisemiseen ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. Toimintamallin avulla kunnat voivat tarkastella ja arvioida omaa toimintaansa ja ottaa mallista käyttöön itselleen hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja.

Malli koostuu tietopaketeista ja kuntien hyväksi havaitsemista käytännöistä. Toimintamalli sisältää nostoja asioista, joiden merkitys korostuu sisäilma-asioiden onnistuneessa hoidossa. Olemassa oleviin ohjeisiin ohjataan linkityksin.

Terveet tilat -toimintamalli on rakennettu Terveet tilat 2028 -ohjelmassa, joka on hallituksen 10-vuotinen toimenpideohjelma tavoitteenaan tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Ohjelma käynnistyi v. 2018 ja jatkuu vielä 8 vuotta.

Terveet tilat -toimintamalliin on koottu tietoa neljästä osa-alueesta
• kiinteistökannan hallinta
• kiinteistön käyttö ja ylläpito
• rakentaminen ja korjaaminen
• sisäilmaongelmien käsittely.

Osa-alueet nivoutuvat yhteen ja niissä johtavana teemana on erilaiset toimenpiteet ja linjaukset, joiden avulla edetään kohti terveellisiä ja turvallisia tiloja ja tyytyväisiä käyttäjiä. Toimintamallissa korostetaan laajan moniammatillisen yhteistyön ja avoimen tietojen vaihdon merkitystä, sillä ne ovat oleellisia sisäilma-asioita ratkaistaessa.

Tietoa kuntien hyvistä käytännöistä on kerätty kunnille suunnatuissa Terveet tilat -työpajoissa ja -webinaareissa, joita on järjestetty vuosien 2019 ja 2020 aikana yhteistyössä Terveet tilat 2028 -ohjelman sihteeristön ja aluehallintoviranomaisten kanssa. Mallin rakentamisessa on hyödynnetty työpajoissa esiin nousseita ideoita ja ajatuksia.

Terveet tilat 2028 -ohjelma jatkaa yhteistyötä kuntien kanssa. Loppuvuoden aikana kootaan kuntien Terveet tilat -verkosto alustaksi toimintamallin kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja vuoropuheluun sekä kuntien kesken että Terveet tilat -ohjelman kanssa. Yhteistyössä Terveet tilat -toimintamallista saadaan kehitettyä vieläkin toimivampi.

Terveet tilat -toimintamallin ensimmäinen versio julkaistiin lokakuun lopussa. Terveet tilat 2028 -ohjelman sihteeristö toivoo toimintamallista runsasta palautetta, jonka perusteella toimintamallia kehitetään eteenpäin. Malliin voi tutustua osoitteessa tilatjaterveys.fi.