Terveet tilat -verkostossa jaetaan sisäilmatietoa

Terveet tilat, Katja Outinen6.7.2022

Terveet tilat -verkostossa annetaan vertaistukea sisäilma-asioiden parissa työskenteleville kunnille. Verkoston tapaamisissa jaetaan tietoa ajankohtaisista sisäilmateemoista ja vinkataan toisille hyvistä sisäilmakäytänteistä.

Terveet tilat 2028 -ohjelman puitteissa toimivalle verkostolle järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa käsitellään hyvään sisäilmaan ja ennakoivaan kiinteistönpitoon tähtääviä toimia. Verkosto on kuntien työntekijöiden ja viranhaltijoiden foorumi, jossa käydään vuoropuhelua sisäilmateemoista ja opitaan toinen toisiltamme jakamalla kokemuksia sisäilmaongelmien hoidosta. Tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä niin sisäilmaongelmien sujuvista ratkaisumalleista, kiinteistökannan hallinnasta sekä rakennusten huollon ja ylläpidon merkityksestä hyvän sisäilman saavuttamisessa.

Verkostoon on liittynyt jo yli 570 kiinnostunutta ja mukaan mahtuu edelleen. Ohjeet liittymiseen löytyvät Terveet tilat -ohjelman verkkosivuilta https://tilatjaterveys.fi/ohjelma/terveet-tilat-verkosto. Toivomme verkoston jäseniksi esimerkiksi sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä tilakeskuksissa, rakennuttajapalveluissa, kiinteistönhoidossa, työsuojelussa, terveydensuojelussa, terveydenhuollossa, opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviä viranhaltijoita ja työntekijöitä. Myös kunnanvaltuutetut ovat tervetulleita mukaan verkostoon.

Terveet tilat -ohjelman sihteeristö järjestää verkostolle säännöllisesti tapaamisia, työpajoja ja tietoiskuja. Pääsääntöisesti etätapaamisina järjestettävissä tilaisuuksissa kuullaan eri aiheiden asiantuntijoita ja käydään keskustelua. Erityisen mielenkiintoisia ovat olleet käytännön esimerkit suoraan kunnista. Vuonna 2021 järjestettiin neljä tapaamista ja tänä vuonna tapaamisia on kaikkiaan kuusi.

Verkostolle on myös luotu oma verkkokokoontumispaikka, jossa verkostolaiset voivat ehdottaa käsiteltäviä aiheita, tarjoutua puhujiksi tapaamisiin ja ennen kaikkea jakaa kokemuksiaan. Verkoston alustalla on helppo kysyä toisilta viranomaisilta neuvoja ja vinkkejä.

Verkkotapaamisiin on helppo osallistua ympäri Suomen. Tapaamisten kesto on kerrallaan enintään kaksi tuntia – tämä varmasti madaltaa kynnystä osallistua. Tulossa on muun muassa ilmanvaihdon katsastusmenettelyyn ja rakenteiden ilmanpitävyyden parantamiseen liittyviä ohjeistuksia käsittelevät tapaamiset (ohjeistukset julkaistaan syksyllä 2022).

Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulolle!