Terveet tilat -verkostosta vertaistukea kunnille

Katja Outinen, hankejohtaja, valtioneuvoston kanslia, Terveet tilat 2028 -ohjelma7.10.2021

Terveet tilat -verkosto mahdollistaa vertaistuen sisäilma-asioiden parissa painiville kunnille. Verkostossa vaihdetaan ajatuksia ja kuullaan toisilta onnistumisista ja opitaan myös epäonnistumisista.

Verkosto perustettiin vuodenvaihteessa 2020–2021 osana julkisten rakennusten sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn tähtäävää Terveet tilat 2028 -ohjelmaa. Verkosto on kuntien työntekijöiden ja viranhaltijoiden foorumi, jossa muun muassa käydään vuoropuhelua sisäilmateemoista, kehitetään yhdessä Terveet tilat -toimintamallia entistä toimivammaksi ja opitaan toinen toisiltamme ja jaetaan sisäilmatilanteiden hyvät käytännöt ja kokemukset. Tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä niin sisäilmaongelmien sujuvista ratkaisumalleista, kiinteistökannan hallinnasta sekä rakennusten huollon ja ylläpidon merkityksestä hyvän sisäilman saavuttamisessa.

Verkostoon on liittynyt jo noin 500 kiinnostunutta ja mukaan mahtuu edelleen. Ohjeet liittymiseen löytyvät Terveet tilat -ohjelman verkkosivuilta https://tilatjaterveys.fi/ohjelma/terveet-tilat-verkosto. Toivomme verkoston jäseniksi esimerkiksi sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä tilakeskuksissa, rakennuttajapalveluissa, kiinteistönhoidossa, työsuojelussa, terveydensuojelussa, terveydenhuollossa, opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviä viranhaltijoita ja työntekijöitä. Myös kunnanvaltuutetut ovat tervetulleita mukaan verkostoon.

Terveet tilat 2028 -ohjelman sihteeristö järjestää verkostolle säännöllisesti tapaamisia, työpajoja ja tietoiskuja. Verkoston toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä tehdään yhteistyötä aluehallintovirastojen, Suomen Kuntaliitto ry:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Sisäilmayhdistys ry:n sekä Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman kanssa. Tapaamisia on noin neljä kertaa vuodessa ja niissä ääneen pääsevät myös kuntien edustajat. Teemakohtaisten esitysten jälkeen on vuorossa keskustelua ja ajatusten vaihtoa.

Verkostolle on myös luotu oma verkkokokoontumispaikka, jossa verkostolaiset voivat esittää tapaamisissa käsiteltäviä aiheita, tarjoutua puhujiksi tapaamisiin ja ennen kaikkea jakaa kokemuksiaan. Verkoston alustalla on kyselty toisilta neuvoja esimerkiksi hyvistä irtaimiston homesiivouskäytänteistä.

Tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti verkkotapaamisina eli osallistua voi helposti ympäri Suomen. Tervetuloa mukaan!

Katja Outinen, hankejohtaja, valtioneuvoston kanslia, Terveet tilat 2028 -ohjelma