Tiedon digitalisaatio on avain parempiin palveluihin

Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö, Ryhti-hanke16.9.2021

Tuore julkisen hallinnon strategia asettaa tavoitteen, että julkinen hallinto rakentaa kestävää hyvinvointia murrosten keskellä. Tuon tavoitteen toteutuminen vaatii töitä eri sektoreilla ja vahvaa yhteistyötä muun muassa kuntien ja valtion välillä.

Murroksia meillä riittää: Ilmastonmuutos ja luontokato vaativat nopeita toimia, ja covid-pandemia osoitti, ettei kaikkia murroksia voida ennustaa hiljaisista signaaleista huolimatta. Digitalisaatio ja muutokset tiedon käytössä ovat murroksia, jotka ovat jo pitkään olleet näkyvissä. Silti emme vielä tiedä, kuinka huimia sovelluksia tulemme tulevaisuudessa näkemään.

Pelkästään julkishallinnossa on käynnissä lukuisia digi-hankkeita, joista yksi on vetämäni Ryhti, joka rakentaa uutta rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Hankkeita ei tehdä digitalisaation itsensä vuoksi, vaan parempien palveluiden tuottamiseksi. Paremmat palvelut edellyttävät laadukasta tietoa. Laadukas tieto on paitsi ajantasaista, myös yhteentoimivaa muun tiedon kanssa.

Tieto on uusi kulta, mikä saattaa herättää kysymyksen siitä, kuka tiedon omistaa. Selvää on kuitenkin, että parempien yksityisten ja julkisten palvelujen tuottaminen on mahdollista vain, kun hyödynnämme parhaita mahdollisia tietolähteitä ja avaamme julkiset viranomaistiedot helpommin käyttöön.

Viranomaistoiminnan digitalisoituminen lisää koneluettavan tiedon määrää. Tiedon arvo nousee, kun se on tehokkaasti hyödynnettävissä. Arvo syntyy sen yhdisteltävyydestä, minkä vuoksi tiedot kannattaa koota yhteisesti saataville. Luonnollisesti muutoksessa on huomioitava tietosuoja ja -turvallisuus, sillä teknologian kehittyminen mahdollistaa tiedon hyödyntämisen myös ei-toivotulla tavalla.

Rakennettua ympäristöä koskeva tiedonhallinta uudistuu lähivuosina. Muutos on välttämätön, sillä tällä hetkellä tehdään paljon päällekkäistä työtä, ja esimerkiksi valtion virastot kysyvät samaa tietoa kunnista moneen kertaan. Parhaimmillaan laadukas tieto auttaa päätöksentekijöitä punnitsemaan vaikkapa kaavoitushankkeen vaikutuksia niin hiilijalanjäljen, väestönkehityksen kuin talouden kannalta. Myös asukkaiden osallistumismahdollisuudet paranevat.

Välttämätöntä muutosta on välttämätöntä tehdä yhdessä, sillä viisaus ei asu yhdessä paikassa. Tule mukaan varmistamaan, että Suomessa on vuonna 2030 maailman parhaaseen tietoon perustuva, hyvinvointia luova ja kestävä rakennettu ympäristö.

Seuraava infomme kunnille 2.11. > ym.fi/ryhti