Tieto kiinteistöjohtamisen keskiössä

Tieto kiinteistöjohtamisen keskiössä

Kiinteistöympäristö on voimakkaasti digitalisoitumassa. Monet digitaaliset ratkaisut ovat kustannuksiltaan ja käytettävyydeltään saavuttamassa tasoa, jossa niiden massakäyttö tulee mahdolliseksi. Ihmiset ovat entistä tietoisempia elinympäristöstään ja kiinteistöjen rakennuttajat sekä omistajat entistä kiinnostuneempia kiinteistön hyvinvointia edistävistä ratkaisuista.

Digitaalisuus parantaa tiedon saantia ja mahdollistaa kiinteistön tiedolla johtamisen. Laitteet ja tietojärjestelmät keskustelevat keskenään ja tuottavat reaaliaikaista tietoa kiinteistöstä. Uudenlaiset ratkaisut myös mahdollistavat tehokkaan ajankäytön, mikä puolestaan tuo aika- ja kustannussäästöjä.

Internet of Things (IoT) eli esineiden internet mahdollistaa monien eri toimialojen muutoksen tällä hetkellä nopeasti. Myös kiinteistöjen ympärillä IoT:n potentiaali on valtava ja sen tuottamaa dataa voidaan hyödyntää monipuolisesti. Kiinteistöihin liittyvä mitattava data muuttaa elinympäristöjämme vauhdilla älykkäitä ratkaisuja hyödyntäväksi.

Jotta IoT:sta on todellista hyötyä, on ensisijaista ymmärtää kiinteistön käyttäjien tarpeita ja vastata niihin. Tuottamalla tarpeeseen vastaavaa, kerättyyn dataan perustuvaa analysoitua tietoa, voidaan kiinteistöä niin liiketoiminta- kuin elinympäristönä parantaa. Esimerkiksi ilmanlaatua mittaavalla monitoimianturilla saadaan automatisoidusti tarkkaa tietoa ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa kiinteistön korjaus- ja huoltotarpeiden ennakoinnissa.

Talotekniikka liittyy läheisesti IoT-ratkaisuihin. Talotekniikka vaikuttaa ihmisten elin- ja toimintaympäristöön sekä ympäröiviin olosuhteisiin merkittävällä tavalla kaikissa kiinteistöissä ja tiloissa, joissa vietämme aikaa. Hyvät sisäolosuhteet tai kiinteistön energiatehokkuus eivät ole itsestäänselvyyksiä – huolellisella taloteknisellä suunnittelulla ja ratkaisuilla toimiva ympäristö voidaan kuitenkin luoda.

Oleellista on myös se, missä kaikki kerätty data säilytetään ja miten sitä hyödynnetään. Tietojärjestelmä mahdollistaa kiinteistön kaiken tiedon tallentamisen. Tällöin kiinteistössä voidaan tehdä ennakoivia toimenpiteitä kunnon ja arvon säilyttämiseksi sekä parantamiseksi. Päätöksenteko ja budjetointi on helpompaa riittävän tiedon valossa.

Kiinteistötieto on osa kiinteistön arvoa ja tiedon merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään. Kun johdat kiinteistöä tiedolla jo nyt, teknologioiden ja järjestelmien kehittyessä myös kiinteistö kehittyy ja toiminnalla on vankka ja luotettava jatkumo.