Toimivaa ja turvallista asiakaspalvelua 24/7

Toimivaa ja turvallista asiakaspalvelua 24/7

Uusi toiminnanohjausjärjestelmämme, Toimiva, otetaan käyttöön kaikissa Validia Asumisen yksiköissämme kesään 2016 mennessä. Pilotit käynnistyivät tänä syksynä. Ensimmäisenä Toimiva otetaan käyttöön Tampereen alueella, Lohjalla sekä pääkaupunkiseudun ja Tampereen avopalveluissa.

Toimivan avulla pyritään ennen kaikkea asiakkaan parempaan palveluun. Tähän pääsemme kehittämällä toimintaamme organisoidummaksi sekä muuttamalla toimintatapojamme ja rutiinejamme suunnitelmallisemmiksi. Toimiva parantaa asiakaspalvelua ja ohjausta, palvelun laatua sekä asiakasturvallisuutta. Sen myötä toimintamme tulee myös läpinäkyvämmäksi.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyen on elokuussa avattu Validia Asumisen Asiakaspalvelukeskus, joka toimii ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Asiakkaiden palvelukutsut yksiköistä ohjataan Asiakaspalvelukeskukseen, jossa kutsun vastaanottaa Validia Asumisen oma työntekijä, kokenut hoiva-alan ammattilainen. Palveluohjaaja määrittää avuntarpeen ja lähettää paikalle vapaana olevan työntekijän, jolla on tarvetta vastaava osaaminen. Työt ohjautuvat asiakastyötä tekevien työntekijöiden mobiililaitteisiin. Asiakaspalvelu paranee, koska palvelukutsujen vastausajat lyhenevät ja asiakastyöhön käytettävissä oleva aika yksikössä lisääntyy.

Mobiililaite parantaa asiakkaan turvallisuutta ja helpottaa työntekijän muistamisen taakkaa, sillä siinä kulkevat koko ajan mukana asiakaskohtaiset tiedot, kuten lääkityksen antoajankohdat. Tehdyn työn kirjaukset tehdään pääsääntöisesti jo asukkaan luona, joten mahdollisuus unohduksiin pienenee merkittävästi. Toimiva parantaa myös palvelun laatua, sillä mobiililaite antaa työntekijälle vain yhden tehtävän kerrallaan eli asiakkaan luona voi olla läsnä ilman muiden kutsujen aiheuttamia keskeytyksiä. Vastaisuudessa töitä myös suunnitellaan asiakkaan kanssa enemmän etukäteen, ja asiakkaat ja työt päivittyvät automaattisesti henkilöstön mobiililaitteisiin.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja Asiakaspalvelukeskuksen käyttöönoton myötä työhyvinvointi yksiköissämme paranee, kun työt ohjataan työntekijöille tasapuolisesti ja päivittäisessä työssä hyödynnetään uutta teknologiaa ja hyviä työvälineitä. Ensimmäisten käyttöönottojen kokemukset ja palautteet niin asiakkailta kuin työntekijöiltäkin ovat olleet myönteisiä.

Tervetuloa tapaamaan meitä Kuntamarkkinoille osastollemme 2.30!

Päivi Harmaakorpi, Validia Asumisen toimitusjohtaja